Afsluttende konference om styrket e-læring

Afsluttende konference om styrket e-læring

Det brede samarbejde om projektet ”E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices” gør status på en afsluttende konference om arbejdet for at styrke brugen af e-læring i Danmark. Konferencen, hvor de mange resultater og erfaringer vil blive præsenteret og diskuteret, afholdes den 9. november.

Projektets deltagere har favnet meget bredt med deltagelse fra professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, gymnasieskolerne og alle de danske universitetsbiblioteker.

Centralt for arbejdet i projektet har været et Advisory Board udgjort af repræsentanter fra de faglige uddannelsesmiljøer og -biblioteker. Projektleder Karen Harbo forklarer, at den afsluttende konference afholdes med troen på, at dette brede og meget frugtbare samarbejde kan fortsætte efter projektets afslutning.

Læs mere om projektets resultater og den afsluttende konference her

Vejledning og præcisering af ansøgningskrav

Vejledning og præcisering af ansøgningskrav

Vi har foretaget en præcisering af reglernes ordlyd samt udarbejdet en lille vejledning til puljen for DEFF's større projekttilskud (større end 150.000 kr).

Der er bl.a. tale om en præcisering af, hvordan reglerne om egenfinansiering skal forstås og en forbedring af budgetskemaet, som skal sendes med ansøgningerne.

Ansøgningsfristen for puljen er fortsat den. 28. oktober.

Læs mere her.

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings logo
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 26489865
  • EAN-nr.: 5798000793132

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På deff.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra deff.dk.

Læs mere om cookies på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside slks.dk.

(dialogboks slutter)