DEFF Online - se programmet her

DEFF Online - se programmet her

Programmet er opdateret, så du har mulighed for at vælge, hvilke af de 37 faglige oplæg, keynotes og forlagspræsentationer du skal se.

Der er i år 250 tilmeldte, heraf 70 forlagsrepræsentanter.

Datoerne er torsdag den 19. og fredag den 20. maj 2016. Årets tema er "bibliotekets rolle i udviklingen af de studerendes informationskompetence".

Se programmet her

I synes, vi gør det bedre

I synes, vi gør det bedre

Tilfredshedsundersøgelsen viser, at I var mere tilfredse med vores licensarbejde i 2015 end i 2014. Hele vejen rundt. Men træerne vokser - endnu - ikke ind i himlen.

"For det første er vi rigtigt glade for den gode evaluering, vi har fået. Vi er også glade for de konstruktive input til forbedringer og fokuspunkter,som vi vil indarbejde fremover, der hvor vi kan sikre fællesskabet", understreger Annette Bach, der er sekretariatschef for DEFF.

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings logo
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 26489865
  • EAN-nr.: 5798000793132

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På deff.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra deff.dk.

Læs mere om cookies på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside slks.dk.

(dialogboks slutter)