Aktuelt

Alle nyheder

Forlængelse af pilotprojekt Science Lektier Online (SLO)

30. oktober 2014

Pilotprojektet Science Lektier Online (SLO) er et tilbud om online studiehjælp til gymnasieelever. Eleverne fra 10 pilotgymnasier har haft adgang til et virtuelt læringssted og en-til-en-hjælp med...

Invitation to SCOAP3 webinar & forum: November 18, 2014

30. oktober 2014

Webinar om resultater, status og planer for SCOAP3SCOAP3 invites you to a webinar on November 18, 2014 to outline the achievements to date, discuss the status of the initiative and its future...

Eksemplificering af budget til DEFF-projektkaldet

16. oktober 2014

Det har vist sig, at budgetopstillingen i DEFF-projektkaldet for 2014 indeholder flere fortolkningsmuligheder. Derfor er nedenstående eksempel udarbejdet, som kan bruges som rettesnor for opstilling...

Workshop om permanent adgang til elektroniske tidsskrifter

13. oktober 2014

Dato: Onsdag den 12. november 2014 kl. 10:00 – 13.30 Sted: Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.Målgruppe: Biblioteksledere og medarbejdere med interesse for elektroniske...

Projektkald til udmøntning af DEFFs midler i 2014

8. oktober 2014

Med dette projektkald inviterer styregruppen for DEFF alle relevante institutioner til at søge om midler fra DEFF-puljen i 2014. Ansøgsningsfrist er den 2. november 2014.

Afprøve model for samarbejde mellem bibliotek og fakultet - et implementeringsprojekt

7. oktober 2014

Undersøgelser om udvikling af studerendes informationskompetence og erfaringer fra samarbejde med uddannelsesbiblioteker viser, at ikke alle uddannelser har et formaliseret samarbejde om undervisning...

Biblioteket som læringscenter

7. oktober 2014

Kort beskrivelse af projektetProjektets formål var at fremme samarbejdet mellem bibliotekarer og undervisere og derved fremme integrationen af bibliotekarerne i undervisningen, hvilket skulle ske...

Levende læring

6. oktober 2014

Learninglib.dk – en platform til fælles udvikling af biblioteksfaglige digitale læringsobjekterBiblioteker har altid været gode til at udtænke, udvikle og skabe nyt sammen. DEFF-projektet Levende...

Nye ansigter i DEFF’s styregruppe og forhandlingsteam

26. september 2014

Efter at Anne Mette Rahbæk Warburg er fratrådt som direktør for Kulturstyrelsen, skal to pladser i DEFF’s organisation genbesættes.I DEFF’s styregruppe indtræder Carsten Topholt Larsen. Carsten er...

DEFF ORCID/DK – pilotprojekt

10. september 2014

Der er et stort potentiale ved at kunne identificere forskere unikt og persistent, det internationale forsker-ID ORCID har vist sig at være det mest lovende svar på dette problem. Pilotprojektet...

Viser resultater 1 til 10 ud af 16
Forrige 1 2 Næste

Licenser

Lodtrækningsvindere ved Deff Online 2012

17. oktober 2012

I forbindelse med Deff Online 2012 blev der afholdt lodtrækninger med flotte præmier til de heldige vindere.

Vinderne blev:

Lene Stampe fra Roskilde Universitetsbibliotek som vandt en iPod...

Transfer launches new Enhanced Transfer Alerting Service

5. juli 2012

Transfer, the UKSG-sponsored initiative to create a Code of Practice to follow when journals are transferred between publishers, is delighted to announce the release of its Enhanced Transfer Alerting...

Open Access Agreements and Licenses

5. juli 2012

Confederation of Open Access Repositories (COAR) www.coar-repositories.org has formed a Task Force for “Open Access Agreements and Licenses” with members representing both the repository...

NISO Launches New Initiative to Develop Recommended Practices for Demand-Driven Acquisition (DDA) of Monographs

5. juli 2012

Interested participants from all library types, publishers, and service agencies are encouraged to contact NISO

 

Kursus i licenser og forhandlingsteknik

11. april 2012

Den 13. marts 2012 deltog Karen Hytteballe Ibanez, Kirsten Due og Lotte Eivor Jørgensen i Licens og forhandlingsseminar på det Kongelige Bibliotek i Stockholm. Charles Oppenheim, Professor of...

UKSG i Glasgow

11. april 2012

Den 26.-28. marts 2012 blev den 35. UKSG konference afholdt i Glasgow. Fra DEFF Licenser deltog Bo Öhrström, Dorte Thuesen, Jeppe Mossin, Karen Hytteballe Ibanez samt Kirsten Due. Konferencen blev...

Statistikken er nu klar

9. februar 2012

DEFF Licenser har udarbejdet årsstatistik for 2011 på både institutionerne og konsortiet.

Referat af LUF-møde

23. januar 2012

Referatet til LUF-møde nr. 21 ligger nu klar på vores hjemmeside.

Læs mere her

Plan for licensfakturering 2012

10. januar 2012

Institutionerne vil i marts måned modtage et fakturagrundlag på de licensaftaler som institutionen har tilmeldt sig. Dette fakturagrundlag udsendes via licensdatabasen.

Betalingen for...

Referat af LUF-møde

14. november 2011

Referat af møde nr. 20 i licensgruppen LUF er nu klar på vores hjemmeside.

Læs mere her

LUF-møde

22. september 2011

Mandag den 26. september 2011 afholdes der møde i LUF gruppen Licensgruppen for Universiteter og Forskningsinstitutioner, mødets afholdes på H.C. Andersens Boulevard og dagsorden er fremsendt til...

Fornyelser 2012

9. september 2011

Fornyelsesprocessen for DEFF licensaftalerne er i fuld gang og fornyelsesrunde 2 blev sendt af sted i går. Fornyelse skal, som sidste år, ske via Licensdatabasen licenser.bs.dk

Licenspakke temadag for gymnasier, VUC'er og SoSu skolerne

28. februar 2011

DEFF inviterer til en temadag den 29. marts 2011 for gymnasier, VUC'er og SoSu skolerne.

Status på pilotprojekt om ERM- referencemodel

17. januar 2011

Status på pilotprojekt om ERM- referencemodel

DEFF Online

8. oktober 2010

DEFF Licenssekretariatet afholdt den 29. september et endags seminar "DEFF Online: ebøger"

DEFFs årsberetning 2009 udkommet

2. juli 2010

Årsberetningen gør rede for DEFFs aktiviteter i 2009.

Projekter og tilskud

Vækstlaget i dansk erhvervsliv kræver øget adgang til forskningsresultater

16. maj 2011

En ny undersøgelse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) og Danmarks Elektroniske Fag– og Forskningsbibliotek (DEFF) har afdækket de mindre danske virksomheders brug af forskningsbaseret viden.

Mødet med Brugeren holder 3 workshops i maj

4. april 2011

Fra idé til projektmidler. Mødet med Brugeren, programgruppen i DEFF, inviterer til 3 workshops i maj 2011 med alt betalt.

Projekt Brugerkaravanen vinder pris

29. marts 2011

Mødet med Brugerens "Brugerkaravane" vinder LIBER pris

DEFF-projektet 'Fælles sektorløsning for gymnasie-, ..

23. februar 2011

Manchettekst Lorem ipsum dolor sit amet consectateur nonummy lorenzino. Interdum volgus videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat.

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

10. januar 2011

Projekt Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde er afrapporteret.

Projekt WorldCat nu afrapporteret

20. december 2010

DEFF-projektet WorldCat - Implementering er nu afsluttet.

Next Generation - fra LMS til PLE

29. november 2010

Next Generation projektet er nu ved vejs ende

Lib-guide (fase 2) er nået i hus

29. november 2010

Anden fase af Lib-guide-projektet afsluttet.

Projektet "Fælles sektorløsning" snart i udbud

18. november 2010

Projektet "Fælles sektorløsning for ungdomsuddannelses-, SOSU- og VUC-bibliotekerne" er nu så langt med den endelige kravspecifikation for det kommende EU-udbud, at udbuddet med stor sikkerhed vil...

På vej mod et roadmap for forskningsinfrastruktur

1. november 2010

Torsdag den 28. oktober afholdtes i den Sorte Diamant informations- og debatmøde omkring forskningsinfrastruktur-processens foreløbige status.

Projekt Brugerkaravanen er nu afsluttet

26. oktober 2010

Brugerkaravanen har nu kørt sin sidste etape. Karavanen har med sin tur gennem landet været en succes og har bidraget til programgruppen Mødet med Brugerens (MmB) ønske om at ændre fokus fra...

Nordbib-projektet "License to Publish" er færdigt

20. september 2010

KUBIS og Stockholm Universitet har i fællesskab afviklet projektet "License to Publish."

Nordbib-projekt får fornem omtale

26. august 2010

Det Nordbib-støttede projekt 'OA Barometer 2009' har ikke bare fået optaget en artikel i PLoS ONE. Det er også blevet nævnt i både Nature og Science.

Fælles bibliotekssystem til ungdomsuddannelser

16. juni 2010

DEFF-projektet ”Fælles sektorløsning for ungdomsuddannelses-, SOSU- og VUC-bibliotekerne” er nu startet under DEFF-programgruppen Nye Institutioner

Projekt "Foranalyse: Eksplorativ søgning" afsluttet

3. juni 2010

DEFF-programgruppen Mødet med Brugeren har nu gennemført og afsluttet projektet "Foranalyse: Eksplorativ søgning".