Afrapportering af projektet "Den Mobile Projekt-bar"

7. februar 2013

UCN, UCL og VIA UC ansøgte oktober 2011 om midler fra DEFFs projektgruppe B: services til studerende om midler til projektet Mobil Projekt-Bar.

Projektets formål var at udvikle en browser-baseret webside til formidling af FoU projekter mhp. at understøtte udviklingskontraktens krav om professionsbachelorstuderendes inddragelse i FoU.

Dette viste sig imidlertid ikke at kunne lade sig gøre. Derfor blev fokus for projektet ændret til en visning af studenterprojekter på en App (en mobil version af www.ucviden.dk/student-portal).
Dette havde en interesse for de øvrige UCer. Derfor tilsluttede de sig projektet ved UC Viden (PURE) forretningsudvalgsmødet den 20. juni 2012. Derudover bevilgede forretningsudvalget yderligere 30.000,- til projektet. Projektgruppen indhentede flere tilbud og en reference på firmaet Onlimited fra Region Syddanmark, som har samarbejdet med firmaet om udvikling af en App. Regionens it-afdeling gav udtryk for, at de havde haft et godt samarbejde med Onlimited. Der blev derfor indgået kontrakt med Onlimited. Det blev aftalt, at app’en skal udvikles med mulighed for brugerfeedback på alle dele af udviklingsprocessen og en tidsplan blev aftalt.

I slutningen af september blev wireframen godkendt og designet blev godkendt i begyndelsen af november. I begyndelsen af december blev første version testet.

App’en forventes færdig i begyndelsen af januar 2013.

Læs hele afrapporteringen.

ingen nyheder i denne liste