Afrapportering på projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter

7. februar 2013

Der er blevet udarbejdet en viagra 100 mg rapport om Open Access til artikler i danske og nordiske tidsskrifter.

Kortlægningen af professionshøjskolernes publicering i nordiske fagligt anerkendte tidsskrifter fra 2008 og frem viser, at der viagra en gel dags dato er fuldtekstadgang i UC Viden til 13% af de cialis 30 mg 492 artikler i danske og nordiske tidsskrifter. Det er umiddelbart muligt at opnå fuldtekstadgang til 42% af publikationerne ved parallelpublicering eller links til artiklerne på tidsskrifternes hjemmeside. Indgåelse af aftaler med 8 kommercielle forlag vil gøre det muligt at øge fuldtekstadgangen til 77%.

Med udgangspunkt i en opgørelse fra VIA UC må det antages, at det er højst sandsynligt, at professionshøjskolerne i forvejen har abonnement på disse tidsskrifter. Flere af de mindre nordiske tidsskrifter har ukomplette arkiver. En kontakt med disse udgivere vil måske kunne åbne for adgang til artiklerne og dermed muliggøre at procentdelen samlet når 80%.

Undersøgelsen viser desuden, at 158 af de i alt 492 – altså 32% - af alle nordiske artikler, der er registreret i professionshøjskolernes PURE database, er publiceret i tidsskrifter, der indgår i den bibliometriske forskningsindikator.

Rapporten blev fremlagt for Professionshøjskolernes Rektorkollegium i september mhp. en diskussion af strategi for implementering af Open Access i Professionshøjskolerne. Processen er imidlertid forsinket, da Rektorkollegiet ikke endeligt har lagt sig fast på en formulering for en viagra 100mg england Open Access Politik.

Projektet blev præsenteret ved Dansk Open Access netværksdage i november. Desuden er der online order viagra overnight delivery blevet skrevet en cnadian viagra india artikel til Revy. Derudover bliver der buy cialis next day delivery afholdt tre workshops om Open Access for professionshøjskolernes biblitoteksansatte i december og januar måned, hvor projektets resultater vil blive drøftet mhp. en strategi for implementering af Open Access i professionshøjskolerne.

Læs hele afrapporteringen.

ingen nyheder i denne liste