Nyhedsarkiv

Dansk Open Access Netværk

2. april 2014

Dansk Open Access Netværk (DOAN) er afsluttet som projekt, men behovet for netværk omkring open access eksisterer fortsat.

DEFF Online 2014

27. marts 2014

Tilmeldingsfristen er den 10. marts, men der er et begrænset antal pladser, og tilmelding er efter "først til mølle-princippet".

Webinar om Persistente IDentifikatorer (PID) den 19 marts kl. 14-15

17. marts 2014

Hvordan anvendes PID i Danmark: DanPid, CrossRef-DOI og DataCite-DOI. Få en indføring i koncepterne og præsentation af danske cases inden for katalogisering og publicering af artikler og...

Call for papers!

11. februar 2014

11th Nordic Resource Sharing, Reference and pfizer viagra 50mg Collection management Conference

De første SCOAP3 artikler med danske forfattere er nu tilgængelige i Open Access

3. februar 2014

De første Open Access artikler betalt af det internationale initiativ SCOAP3 er nu tilgængelige. I løbet af de tre første uger af 2014 er næsten 400 artikler fremkommet i tidsskrifter fra de...

Konklusioner fra studierejse i Canada

17. januar 2014

I april 2013 tog DEFF programgruppe B på studietur til Canada med henblik på at studere andre perspektiver og praksisser i forhold til de tre indsatsområder:1) Uddannelsesbibliotekers integration i...

SCOAP3 går i drift januar 2014

18. december 2013

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) har som nationalt kontaktpunkt for Danmark underskrevet et Memorandum of order discount cialis online Understanding om deltagelse i SCOAP3 fra januar 2014.  SCOAP3...

DEFF Online 2014

10. december 2013

DEFF Licenser ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår, hvor vi glæder os til at se jer ved DEFF Online 2014 til marts næste år i Kulturstyrelsen i København.

Programgruppe D udgiver to canada viagra rapporter om indsatsen for services for innovation og erhvervsfremme

9. oktober 2013

Programgruppe D har afsluttet sit arbejde med to buy now viagra rapporter med udgangspunkt i DEFFs strategi.

Kulturminister Marianne Jelved åbner DEFFs konference

1. oktober 2013

Kulturminister Marianne Jelved åbner d. 25. november DEFFs konference: Fokus på Fremtidens Forskningsbibliotek.

Projektkald til udmøntning af DEFFs midler i 2013

30. september 2013

DEFF-styregruppen ønsker at fokusere DEFFs arbejde gennem få og større projekter, der vælges i et tæt samarbejde med DEFFs interessenter. For at disponere DEFFs resterende midler for 2013 gennemfører...

Deltag i en undersøgelse om Knowledge Exchanges rolle

24. september 2013

Survey on real viagra online impact of cialis low price Knowledge Exchange now open

Please take part and get cialis share your views

Forvaltning af forskningsdata

29. august 2013

En undersøgelse af danske universiteters og forskningsråds praksis, politik og fremtidsperspektiver for lagring, langtidsbevaring, tilgængeliggørelse og deling af forskningsdata.

DEFF’s styregruppe afholder konference om fremtidens forskningsbibliotek

16. august 2013

FOKUS PÅ FREMTIDENS FORSKNINGSBIBLIOTEK – internationale perspektiver og digitale muligheder i styringen af forskningsbaseret viden

Advisory Board – et strategisk samarbejde mellem bibliotek og læringsmiljø i Danmark

4. juli 2013

Formålet med DEFF projektet Advisory Board – et strategisk samarbejde mellem bibliotek og læringsmiljø i Danmark var

At etablere et Advisory Board til DEFF programgruppe B, bestående af strategisk...

Hvordan DEFF og Erhvervsakademi Dania gennem studerende og undervisere på erhvervsrettede uddannelser får mere viden ud i små og mellemstore virksomheder

26. juni 2013

Et DEFF projekt i samarbejde med Erhvervsakademi Dania

Overordnet var projektets mål, at Danias dimittender skal tage en ny biblioteksadfærd med sig ud i deres fremtidige job og på den måde sikre,...

DEFF-projekt: ’’i4i - Information for Innovation’’

26. juni 2013

Undersøgelse af bæredygtige forretningsmodeller til bibliotekssamarbejde

Ideas for ICOLC in Vilnius AGENDA are needed

21. juni 2013

Dear ICOLCers, As most of cialis alternatives you know our next European ICOLC meeting is buying viagra in canada going to buy propecia no prescription online be held on viagra next day delivery 13-16 Ocotber 2013 in Vilnius - capital of viagra no rx Lithuania. The local organizing team is what is cialis finalizing...

Implementering af digital dannelse i gymnasieskolen

12. juni 2013

DEFF-projekt viser vejen for efteruddannelse af gymnasielærere i informationskompetence.

Med udgangspunkt i tidligere DEFF-arbejder inden for digital dannelse og it-didaktik har et nyligt afsluttet...

DEFF Styregruppemøde den 12. juni 2013

12. juni 2013

Frist for ansøgninger er den 7. maj kl. 12.00.

Velkommen til to mail order viagra nye medarbejdere i DEFF

16. maj 2013

Forårets komme har også bragt nye ansigter i DEFF med sig. Vi er derfor glade for at kunne byde velkommen til to nye kollegaer:Hanne Nyborg Rasmussen starter 1. juni 2013 som konsulent i DEFF. Hanne...

DEFF projektet ORCID/DK – Forprojekt: National implementering af det globale forsker-ID ORCID Inviterer til åbent ORCID seminar og rundbordsdiskussion for interessenter

14. maj 2013

Det internationale forsker-ID ORCID spås til at få afgørende betydning for forskningsinfrastrukturen, der fremadrettet vil kunne nyde godt af den store præcision og den store besparelse, en sådan...

DEFF projektet ”Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne” er nu afsluttet

8. maj 2013

Professionshøjskolebibliotekerne har støttet af DEFF og i fællesskab med Lime Guild forsøgt at belyse hvor biblioteker og uddannelser er på vej hen indenfor UC-området. Der er fokuseret på at kunne...

Open Access barometer symposium

25. april 2013

Fredag den 31. maj 2013 afholder deltagerne i DEFF projektet OA-barometeret et symposium, hvor der sættes fokus på: Hvor meget af den danske forskning der publiceres Open Access?

DEFF i England til UKSG Annual Conference & Exhibition

11. april 2013

UKSG – United Kingdom Serials Group konference, Bournemouth i England

DEFF deltog i den årlige UKSG Annual Conference & Exhibition i dagene den 8.-10.april 2013 i Bournemouth i England....

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: