DEFF indtægtsdækket virksomhed (DEFF IV)

DEFF IV tilbyder organisationer og institutioner adgang til DEFF’s attraktive portefølje af e-licenser indgået med verdens største udgivere af videnskabelige e-tidsskrifter og anden forskningsbaseret information.

DEFF ejes af Undervisningsministeriet, Uddannelses- og forskningsministeriet samt Kulturministeriet – og institutioner indenfor denne ejerkreds serviceres af DEFF uden beregning. 

DEFF har imidlertid ikke lov til at formidle licenser til institutioner uden for ejerkredsen med mindre der opkræves et administrationstillæg.

For at kunne servicere institutioner der falder udenfor denne ejerkreds, har DEFF oprettet afdelingen for ”Indtægtsdækket Virksomhed” (DEFF IV). Igennem DEFF IV tilbydes organisationer og institutioner udenfor den ministerielle ejerkreds - mod betaling - adgang til DEFF’s attraktive portefølje af e-licenser indgået med verdens største udgivere af videnskabelige e-tidsskrifter og anden forskningsbaseret information.

DEFF IV tilbyder:

Licensforhandlinger på vegne af din organisation
Konkurrencedygtige priser
Licensadministration
Support
Statistiske forbrugsanalyser
Rådgivning vedr. generelle vilkår, licenskøb, fakturering mm.
Aktiv kundepleje (årlige statusmøder m.v.)

Key accounts

DEFF IVs key account er Danske Regioner, men vi samarbejder også med bl.a. Dansk Industri og Kommunernes Landsforening om at understøtte innovation og adgang til forskningsbaseret viden gennem bedre og nemmere adgang til relevant forskningslitteratur.

DEFF IV havde i 2015 39 kunder og omsatte for ca.  31 mio. danske kroner i gennemfakturerede licenspriser, og havde indtægt for ca. 1,1 mio. kr.

Ønsker du mere information om DEFF IV, kan du kontakte: 

Anders Mejlbjerg
Forretningskonsulent, DEFF IV
Tlf: + 45 33 73 33 88

anm@remove-this.slks.dk

Solveig Rungsted
Kontorfunktionær
Tlf: +45 33 74 50 71

sor@remove-this.slks.dk

Siden er sidst opdateret: 01.08.2016

For eksisterende kunder

Alle henvendelser der omhandler licensadministration og IP-ændringer håndteres af DEFF's sekretariat. Kontakt deff@slks.dk

Kontakt DEFF's sekretariat

DEFFs licensaftaler

DEFF forhandler og administrerer flere end 200 licensaftaler fordelt på godt 100 forlag og på vegne af over 250 institutioner.

 

Eksempler på de flere end 70 akademiske forlag vi samarbejder med er Springer Journals, Elsevier, Oxford University Press og Taylor & Francis.

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 26489865
  • EAN-nr.: 5798000793132

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På deff.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra deff.dk.

Læs mere om cookies på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside slks.dk.

(dialogboks slutter)