Helpdesk

I juni 2012 introducerede DEFF Licenser et nyt helpdesk system hvor alle helpdesk sager fremover vil blive behandlet.

Helpdesken kan f.eks. bruges ved IP-ændringer, prisforespørgsler og lign. Institutionerne er desuden velkomne til selv, at tage kontakt til
forlagene ved problemer af mindre karakter. DEFF Licenser orienteres hvis det vurderes nødvendigt

Klik her for at komme til helpdesken.

Klik her for en vejledning til helpdesken
.

 

Ved henvendelser til helpdesk:

  • DEFF Licenser behandler alle henvendelser så hurtigt som muligt. Det tilstræbes at alle påbegyndes samme dag
  • Bekræftelse på modtagelse af henvendelsen og tildeling af sagsbehandler sendes, når opgaven påbegyndes.
  • Helpdesken er åben kl. 9 - 15 på hverdage. Der tages forbehold ved kurser, møder, ferie og sygdom
  • Tages der kontakt til Helpdesk pga. fejl i produkter, beskriv da gerne problemet på engelsk således af DEFF Licenser kan videresende uden oversættelse
  • Ved fejlmeldinger og lign. oplys da gerne IP’et hvorfra der fejlmeldes
  • Ved fejlmeldinger og lign. vedlæg da gerne skærmbillede af problemet