Licensgrupper

Licensgrupper

DEFF Licenser samarbejder med de uddannelsesinstitutioner, som hører under DEFF, om adgang til af elektroniske ressourcer.

Arbejdet med licenser er organiseret i to licensgrupper:

LUF - Licensgruppen for Universiteter og Forskningsinstitutioner og
LUB - Licensgruppen for Uddannelsesbiblioteker.

Licensgrupperne skal fungere som forum for drøftelse af aktuelle og fremtidige planer omkring anskaffelse af fælleslicenser til elektroniske ressourcer.

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: