Om Licenser

Hvem er vi

DEFF Licenser er et viagra side effects sekretariat under Kulturstyrelsen og en buy real viagra online del af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek - DEFF.

DEFF er finansieret af:

  •     Kulturministeriet
  •     Undervisningsministeriet
  •     Uddannelses- og Forskningsministeriet

Formål

I DEFF Licenser arbejder vi for at skaffe adgang til mest mulig relevant, elektronisk information til forskere, undervisere og studerende for færrest mulige midler.

Anskaffelsen og tegning af licensaftaler sker i nationalt samarbejde for at effektivisere indkøbsprocessen og administrationen af licensaftalerne.

Målgruppe

DEFF Licensers primære målgruppe er institutioner under de how to get cialis 3 ministerier, men vi supporterer også andre offentlige institutioner og private virksomheder med at anskaffe adgang til elektroniske ressourcer

Hvad kan du forvente af DEFF Licenser

DEFF Licensers arbejdsopgaver er at sikre, at der soft viagra forhandles de how to get viagra bedst mulige licensaftaler til de cialis 20 mg deltagende institutioner for færrest mulige midler.
DEFF Licenser varetager desuden administrationen af licensaftalerne, fakturering, fornyelse, ip-administration, helpdesk opgaver. Se Servicedeklaration for yderligere information.

Hvad forventer DEFF Licenser af institutionerne

Institutionernes opgave i forhold til DEFF Licenser er at overholde evt. svarfrister, overholde de free viagra samples licenskrav der viagra for animals er opstillet i aftalerne, ajourføre fuldmagter samt sikre at IP-adresser er opdaterede.