Organisering

På vegne af fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne indgår DEFF licensaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, fx tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet.

Sekretariatet for DEFF koordinerer indkøbssamarbejdet og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med forlagene samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

Der forhandles primært på pris, licensvilkår og indhold. Forlagenes historik og praksis spiller dog også en stor rolle, så ingen forhandling er ens.

Mange licensaftaler er etårige, og har derfor en genforhandlingscyklus hvert år. De større aftaler er dog oftest flerårige. Se årshjulet.

For at sikre en effektiv forhandlingsproces og de bedst mulige forhandlingsresultater, specielt omkring de større licensaftaler – samt god kommunikation og et stærkt samarbejde imellem sekretariatet og DEFF-institutionerne i øvrigt – har Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med konsortiets institutioner i overensstemmelse med DEFF's styregruppe nedsat en forberedelsesgruppe, to licensnetværk og et forhandlingsteam.

Siden er sidst opdateret: 29.09.2016

Kontakt

DEFF's sekretariat

LISA - licensadministration

Alle henvendelser der omhandler licensadministration, licensindhold, priser, IP-ændringer, fakturering mv. håndteres via LISA.

LISA - licensadministration
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 26489865
  • EAN-nr.: 5798000793132

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På deff.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra deff.dk.

Læs mere om cookies på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside slks.dk.

(dialogboks slutter)