"Open access slaat aan, ook in andere landen"

Bliv opdateret på et par internationale Open Access-rapporter og EU-konference om Open Science.

Open Access og Open Science er højt på dagsordenen ifm. det hollandske EU-formandskab. Den 4.-5. april afholder EU-formandskabet en ekspert-konference med den erklærede målsætning at accelerere udviklingen yderligere. Målsætningen er, at deltagerne sammen formulerer en joint action agenda.

Det intensiverede fokus under det hollandske formandskab lægger i tråd med EU-Kommissionens Horizon 2020-strategi. Open Access anskues her ikke som et mål i sig selv, men som et vigtigt middel til at sikre cirkulationen af viden og information i Europa.

Et par andre interessante internationale udviklinger antyder, at den hollandske viceminister for videnskab Sander Dekker har ret, når han siger: "Open access slaat aan, ook in andere landen".

Open Access-monografier

Akademiske resultater udkommer oftest som tidsskriftartikler, hvorfor fokusset for Open Access primært placeres på tidsskrifterne. Især de humanistiske og sociale videnskaber udgiver imidlertid også videnskabelige monografier.

OAPEN-UK har derfor netop publiceret en rapport med resultaterne fra en ambitiøs femårs undersøgelse af mulighederne for Open Access-publicering af monografier.

Rapporten undersøger feltet fra flere sider: Den har kortlagt alle relevante interessenter, samt hvilke forventninger og udfordringer de har med den gratis og åbne adgang til monografierne. Brugsdata er monitoreret og målt kvantitativt, og der er opstillet forskellige mulige forretningsmodeller.

Undersøgelserne er udført som en empirisk undersøgelse af pilotudgivelser af videnskabelige monografier, der er blevet analyseret siden 2010. Fremtidige tiltag på dette område kan nu agere på et langt mere oplyst grundlag.

Roadmap for de europæiske universiteter

Den europæiske universitets association EUA har nedsat en ekspertgruppe for Open Science. Den har netop offentliggjort et såkaldt ”Roadmap on Open Access to Research Publications”.

Med udgangspunkt i den officielle EU-politik for Open Access, Horizon 2020, er udgivelsen tænkt som første skridt i en række initiativer, der skal hjælpe universiteterne i deres transition mod Open Access og den efterfølgende åbenhed på andre videnområder såsom open data.

Siden er sidst opdateret: 21.02.2017

Kontakt

Christian Hagen Thomasen
33 74 45 81
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 26489865
  • EAN-nr.: 5798000793132

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På deff.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra deff.dk.

Læs mere om cookies på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside slks.dk.

(dialogboks slutter)