Formål og strategi

Vision

DEFF skal facilitere, at unge under uddannelse, forskere og medarbejderne i private og offentlige virksomheder arbejder med digital viden i samarbejde med andre i ind- og udland, så Danmark bliver et viagra samples brand cialis højinnovativt samfund.

Mission

DEFF er et digitalt mødested med en viagra tablets forskningsbaseret videnbank, en infrastruktur og interaktive services, som understøtter læring, forskning, videndeling og innovation i danske uddannelsesinstitutioner, offentlige og private virksomheder i alle dele af landet.

Overordnede mål

  • Slutbrugernes benyttelse af e-ressourcer er forbedret og mere omfattende
  • Samarbejdet mellem forskningsbibliotekerne er styrket og omfatter nye samarbejdspartnere
  • Resultaterne er dokumenterede, formidlet og udbredt. Forskning og forskningsresultater formidlet til offentligheden.

Projekter

  • Projekterne skal bidrage til realiseringen af visionen for DEFF og være i overensstemmelse med DEFFs mission
  • Projekterne skal skabe værdi for DEFFs målgrupper
  • Projekterne skal have en order cialis blivende effekt
  • Projekterne skal gennemføres med brugerinddragelse
  • Resultaterne skal genbruges af flere forskningsbiblioteker.

Du kan finde samtlige DEFF-projekter, herunder ansøgninger og tilsagnsbreve, i Projektbanken.