Formål og strategi

Vision

DEFF skal facilitere, at unge under uddannelse, forskere og medarbejderne i private og offentlige virksomheder arbejder med digital viden i samarbejde med andre i ind- og udland, så Danmark bliver et højinnovativt samfund.

Mission

DEFF er et digitalt mødested med en forskningsbaseret videnbank, en infrastruktur og interaktive services, som understøtter læring, forskning, videndeling og innovation i danske uddannelsesinstitutioner, offentlige og private virksomheder i alle dele af landet.

Overordnede mål

  • Slutbrugernes benyttelse af e-ressourcer er forbedret og mere omfattende
  • Samarbejdet mellem forskningsbibliotekerne er styrket og omfatter nye samarbejdspartnere
  • Resultaterne er dokumenterede, formidlet og udbredt. Forskning og forskningsresultater formidlet til offentligheden.

Projekter

  • Projekterne skal bidrage til realiseringen af visionen for DEFF og være i overensstemmelse med DEFFs mission
  • Projekterne skal skabe værdi for DEFFs målgrupper
  • Projekterne skal have en blivende effekt
  • Projekterne skal gennemføres med brugerinddragelse
  • Resultaterne skal genbruges af flere forskningsbiblioteker.

Du kan finde samtlige DEFF-projekter, herunder ansøgninger og tilsagnsbreve, i Projektbanken.