Om hjemmesiden

Formål

deff.dk indeholder information om de aktiviteter der foregår i fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne som en følge af deres deltagelse i DEFF-samarbejdet. Hjemmesiden henvender sig til personer, der ønsker at følge med i dette samarbejde.

Nyheder

Nyheder publiceres løbende og samles op i et ugentligt nyhedsbrev. Nyheder kan modtages løbende ved at bruge en RSS-læser. Indsæt adressen:

http://www.deff.dk/index.php?id=3372&type=100 for danske nyheder og
http://www.deff.dk/index.php?id=3645&type=100 for engelske nyheder.

Privatlivsoplysninger

Brugen af www.deff.dk er fuldstændig anonym. DEFF registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, medmindre du selv tilmelder dig tjenester. Ingen persondata videregives eller sælges til tredjepart. Det gælder også, hvis du tilmelder dig vores elektroniske nyhedstjeneste.

Logo

DEFFs logo kan downloades herunder. Logoet er til fri afbenyttelse, sålænge brug er med relation til DEFF og til ikke-kommercielle formål. Andre formater eller størrelser kan bestilles hos DEFF Sekretariatet.

Fotos på DEFFs hjemmeside

Billederne, der er anvendt på hjemmesiden, er taget af fotograf Tobias Toyberg.

DEFF-logoer til fri afbenyttelse

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: