Organisation

DEFF er en 211 area code samarbejdsorganisation for danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. DEFFs øverstansvarlige instans er et buy generic viagra online koordinationsudvalg bestående af repræsentanter fra Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet.

DEFF Sekretariatet, der er placeret i Kulturstyrelsen, fungerer som sekretariat for Styregruppen. Sekretariatet koordinerer desuden det daglige arbejde og betjener både DEFFs Styregruppe og Koordinationsudvalg.

Udover de viagra in canada udpegede medlemmer af Styreguppe og Koordinationsudvalg deltager kontorchef Kresten Bay og en cialis canadian cost repræsentant fra DEFF Sekretariatet i møderne begge steder. Desuden deltager formanden for Styregruppen, Børge Obel, i Koordinationsudvalgets møder.

I venstremenuen kan du læse mere om de how to buy viagra online enkelte aktører.

Organiseringen af DEFF fremgår i figurform i DEFF beretning fra 2011.

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: