Organisation

DEFF er en samarbejdsorganisation for danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. DEFFs øverstansvarlige instans er et koordinationsudvalg bestående af repræsentanter fra Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet.

DEFF Sekretariatet, der er placeret i Kulturstyrelsen, fungerer som sekretariat for Styregruppen. Sekretariatet koordinerer desuden det daglige arbejde og betjener både DEFFs Styregruppe og Koordinationsudvalg.

Udover de udpegede medlemmer af Styreguppe og Koordinationsudvalg deltager kontorchef Kresten Bay og en repræsentant fra DEFF Sekretariatet i møderne begge steder. Desuden deltager formanden for Styregruppen, Børge Obel, i Koordinationsudvalgets møder.

I venstremenuen kan du læse mere om de enkelte aktører.

Organiseringen af DEFF fremgår i figurform i DEFF beretning fra 2011.

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: