Organisation

DEFF er en cialis low price samarbejdsorganisation for danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. DEFFs øverstansvarlige instans er et buying viagra online cheap us koordinationsudvalg bestående af repræsentanter fra Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet.

DEFF Sekretariatet, der er placeret i Kulturstyrelsen, fungerer som sekretariat for Styregruppen. Sekretariatet koordinerer desuden det daglige arbejde og betjener både DEFFs Styregruppe og Koordinationsudvalg.

Udover de generic viagra online udpegede medlemmer af Styreguppe og Koordinationsudvalg deltager kontorchef Kresten Bay og en pfizer viagra repræsentant fra DEFF Sekretariatet i møderne begge steder. Desuden deltager formanden for Styregruppen, Børge Obel, i Koordinationsudvalgets møder.

I venstremenuen kan du læse mere om de soft viagra enkelte aktører.

Organiseringen af DEFF fremgår i figurform i DEFF beretning fra 2011.

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: