Projekter og tilskud

DEFF bevilger midler og giver tilskud til en række projekter. Indtil udgangen af 2012 var projekterne placeret og forankret i DEFF-programgrupperne, der afsluttede deres arbejde samtidigt. Du kan læse mere om programgrupperne og deres projekter nedenfor.

Søg om tilskud

Hvis du og din institution er interesseret i at ansøge DEFF om projektmidler, kan du på siden "Sådan søger du tilskud" finde relevant information. Se også alle projekter i Projektbanken.

Tegning computer i netværk

Programgruppe A arbejder bl.a. for, at der er adgang til den rette viden for elever, studerende, forskere og medarbejdere i private og offentlige virksomheder.

Tegning af database

Programgruppe B fokuserer bl.a. på at udgøre grundlaget for livslang læring til studerende som fx udvikling af tjenester, der understøtter deres benyttelse
af videnressourcer.

Tegning af talebobler

Programgruppe C fokuserer bl.a. på at optimere forskeres adgang til viden og til større videndeling. Der kan udvikles services til fremme af dette.

Tegning af hus

Programgruppe D fokuserer på at bringe bibliotekariske kompetencer i spil som en væsentlig støtte for innovation, erhvervsfremme og vækst i samfundet.

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: