Aktuelle indsatsområder

DEFF er involveret i en række aktiviteter både nationalt og internationalt. På denne side vil vi informere om de primære aktuelle indsatsområder.


Open Access

DEFF Sekretariatet har varetaget formandskabet samt sekretærfunktionen for Videnskabsministeriets Open Access Udvalg. Open Access er et vigtigt strategisk indsatsområde for DEFF, som du kan læse mere om på hjemmesiden.

Internationalt samarbejde

DEFF varetager også sekretariatsfunktionen for det internationale samarbejde Knowledge Exchange (KE). KE er et formaliseret projektsamarbejde mellem tyske DFG, britiske JISC og hollandske SURFfoundation. Læs mere om samarbejdet på denne hjemmeside samt på KE's egen hjemmeside.

Søg om tilskud

Hvis du og din institution er interesseret i at ansøge DEFF om projektmidler, kan du på siden "Sådan søger du tilskud" finde relevant information.

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til:

Link til Projektbanken