Gymnasier, VUC'er og SoSu'er

Samarbejde med fælles mål

I forbindelse med kommunalreformen hvor de almene gymnasier, VUC’erne og SOSU’ skolerne overgik fra amterne til at være selvejende institutioner i Undervisningsministeriets regi, blev disse institutioner en del af DEFF-samarbejdet.

Med henblik på indlemmelsen i DEFF blev der nedsat et udvalg med repræsentation af lederkollegierne fra gymnasierne, VUC og SoSu-skolerne, DEFF samt Undervisningsministeriet. Udvalget formulerede et notat med anbefalinger til,l hvordan gymnasierne, VUC og SoSu-skolerne bedst muligt kunne inddrages i DEFF.

Idekatalog

På områder, hvor der er brug for at arbejde videre, er der peget på centrale fokusområder:

  • Informationsforsyning
  • Fælles teknisk platform
  • Informationskompetence
  • Det samarbejdende biblioteksvæsen
  • Efteruddannelse.

I samme forbindelse har DEFF Sekretariatet udarbejdet en handlingsplan for gymnasierne, VUC og SoSu-skolernes indtrædelse i DEFF.

Fra 2009 blev dette så virkeliggjort, og forskellige initiativer bl.a. fælles licenspakker, fælles sektor platforms-løsning, netværksdannelse og fokus på informationskompetence er sat i gang.

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: