Gymnasier, VUC'er og SoSu'er

Samarbejde med fælles mål

I forbindelse med kommunalreformen hvor de pfizer viagra sales almene gymnasier, VUC’erne og SOSU’ skolerne overgik fra amterne til at være selvejende institutioner i Undervisningsministeriets regi, blev disse institutioner en viagra purchase generic viagra online canadian pharmacy del af DEFF-samarbejdet.

Med henblik på indlemmelsen i DEFF blev der order viagra online nedsat et viagra joke generic name udvalg med repræsentation af lederkollegierne fra gymnasierne, VUC og SoSu-skolerne, DEFF samt Undervisningsministeriet. Udvalget formulerede et soft cialis notat med anbefalinger til,l hvordan gymnasierne, VUC og SoSu-skolerne bedst muligt kunne inddrages i DEFF.

Idekatalog

På områder, hvor der low cost canadian viagra er brug for at arbejde videre, er der buy cialis online canada peget på centrale fokusområder:

  • Informationsforsyning
  • Fælles teknisk platform
  • Informationskompetence
  • Det samarbejdende biblioteksvæsen
  • Efteruddannelse.

I samme forbindelse har DEFF Sekretariatet udarbejdet en viagra 100mg england handlingsplan for gymnasierne, VUC og SoSu-skolernes indtrædelse i DEFF.

Fra 2009 blev dette så virkeliggjort, og forskellige initiativer bl.a. fælles licenspakker, fælles sektor platforms-løsning, netværksdannelse og fokus på informationskompetence er sat i gang.

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: