Ny DEFF-strategi

DEFF lancerer den 8. marts 2012 sin nye strategi. Titlen på den nye strategi for 2011-2016 lyder: ”Biblioteker som katalysator for udviklingen i Danmark som innovativt samfund”.

Strategien tager udgangspunkt i at sikre og udnytte mulighederne for, at Danmarks kommende arbejdsstyrke skal arbejde innovativt med de services og den forskningsbaserede viden, som DEFF-bibliotekerne stiller til rådighed.

Ambitionen er at bidrage til at fastholde Danmarks position som et af verdens rigeste lande med et udbygget velfærdssamfund. Samtidig kan DEFF på den måde bidrage til at sikre en veluddannet arbejdsstyrke og en høj beskæftigelse. Det er baggrunden for den nye mission, vision samt de nye hovedindsatsområder.

Mission

DEFF er et digitalt mødested med en forskningsbaseret videnbank, en infrastruktur og interaktive services, som understøtter læring, forskning, videndeling og innovation i danske uddannelsesinstitutioner, offentlige og private virksomheder i alle dele af landet.

Vision

DEFF skal facilitere, at unge under uddannelses, forskere og medarbejderne i private og offentlige virksomheder arbejder med digital viden i samarbejde med andre i ind- og udland, så Danmark bliver et højinnovativt samfund.

Nye hovedindsatsområder

DEFFs målgrupper er unge under uddannelse, forskere og undervisere samt medarbejdere i private virksomheder og offentlige institutioner. Indsatsen vil fokusere på:

  • A: Adgang til viden for alle via en optimal digital infrastruktur
  • B: Kompetencer og tjenester til støtte for undervisning, læring og udvikling
  • C: Kompetencer og tjenester til støtte for forskning og udvikling
  • D: Kompetencer og tjenester til støtte for innovation og erhvervsfremme.

Nye tjenester og målgrupper

Det er DEFFs ambition, at virksomheder skal have adgang til forskningsbaseret viden. Strategien adresserer eksplicit det forhold, at de fleste private – særligt SMV’er - og offentlige virksomheder mangler kompetencer og ressourcer til at indsamle og arbejde med forskningsbaseret viden.

Derfor fokuserer strategien også på, hvilke services bibliotekerne skal tilbyde for at imødekomme erhvervslivets og den offentlige sektors behov for informationssøgning og muligheden for at kunne bringe den fremsøgte viden i spil i samarbejdet med andre.

DEFF ser et oplagt innovationsfremmende indsatsområde ved at give små og mellemstore virksomheder (SMV’er) bedre adgang til forskningsbaseret viden.

Ved at indgå i samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv kan DEFF-bibliotekerne bidrage til at styrke SMV’ernes innovationsevne samt  til at styrke informationskompetencerne hos SMV’ernes rådgivere i væksthuse og andre erhvervsfremmeinstitutioner.

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: