Open Access

Open Access (da. åben adgang, fri adgang) er et begreb, der benyttes om gratis, online elektronisk materiale. Med gratis menes i denne sammenhæng, at der ikke kræves vederlag for benyttelsen, dvs. at adgangen til materialet er åben eller fri.

Open Access kan opdeles i to hovedgrene:

Den gyldne vej

Her betaler forfatteren et forlag for at publicere sin artikel i et OA tidsskrift. Dette sker oftest gennem en Open-choice eller sponsored paper mulighed, som tidsskriftet tilbyder. Open Access-tidsskrifter er oftest videnskabelige, peer-reviewed tidsskrifter, og det er særligt de eksakte naturvidenskaber, der har være med til at fremme brugen af Open Access.  Tanken er at omkostningerne ved publicering ikke dækkes af læseren eller af et bibliotek (gennem en betalingslicens eller et abonnement), men af forfatterne eller disses institutioner: Dvs. det kan koste penge at publicere i et OA-tidsskrift, men ikke at læse det.

Den grønne vej

Her hoster en organisation eller institution, som forfatteren er associeret til, et repositorium (arkiv) som artikler arkiveres i. Ved den grønne løsning, vil det være forfatteren selv (selv-arkivering), der sørger for at arkivere videnskabelige artikler i institutionens repositorium. Mange internationale forlag tillader denne form for selvarkivering af accepterede peer reviewed artikler.

DEFFs Open Access aktiviteter

DEFF har arbejdet med Open Access relaterede problemstillinger i en årrække. DEFF arbejder med Open Access i forbindelse med DEFFs programområder, Dansk Open Access Netværk, Knowledge Exchange og Nordbib samt andre styrelser og ministerier. 

Open Access er et gennemgående tema i DEFFs strategi "Biblioteker som katalysator for udviklingen af Danmark som innovativt samfund" og vil således stadigt være et indsatsområde de næste 6 år.