Sådan søger du tilskud

DEFF bevilger ca. 13 mio. kr. årligt til projektmidler og programgruppernes arbejde. For at kunne komme i betragtning til disse midler, skal en 5 mg cialis række kriterier opfyldes.

Herunder kan downloades to cialis on line pricing in canada vejledninger til gennemførelse af projekter, udbetaling af tilskud til projekter mv. samt til afklaring af roller i arbejdsfordelingen mellem DEFF Sekretariatet og de cheap viagra without prescription fire programgrupper.

Se alle DEFF-projekter i Projektbanken.

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: