Licenser

I DEFF arbejder vi for at skaffe adgang til mest mulig relevant elektronisk information til de bedst mulige priser og på de mest attraktive vilkår for de institutioner vi servicerer. 

Nationalt licenskonsortium

Anskaffelsen og tegning af licensaftaler sker i et nationalt samarbejde – et konsortium – for at effektivisere indkøbsprocessen og administrationen af licensaftalerne og for at kunne forhandle de bedst mulige priser og vilkår til konsortiummedlemmerne. DEFF's arbejde foregår indenfor rammerne en række styrende principper og vores servicekoncept.

Institutioner udenfor ejerskabskredsen

DEFF's primære målgruppe er institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet, men vi supporter også andre offentlige og private institutioner med at anskaffe adgang til elektroniske ressourcer. Dette sker via DEFF IV.

Du kan på de følgende undersider læse meget mere om, hvilke licenser DEFF-sekretariatet forhandler og tilbyder, hvordan vi gør det, samt hvordan vi samarbejder med institutionerne om dette.

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019

Kontakt

DEFF's sekretariat

Det licensadministrative system (ConsortiaManager)

Alle henvendelser der omhandler licensadministration, licensindhold, priser, IP-ændringer, fakturering mv. håndteres via ConsortiaManager.

Det licensadministrative system

DEFF Indtægtsdækket Virksomhed, DEFF IV

DEFF kan tilbyde indkøb af adgang til elektroniske ressourcer til både private og offentlige institutioner, der ikke hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet.

 

Henvendelser vedrørende tilbud om konsortieindkøb af elektroniske licenser kan ske til DEFF Indtægtsdækket Virksomhed (DEFF IV):

deff@remove-this.slks.dk
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 34072191
  • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)