Fakturering

Fakturering for licenser

DEFF afregner alle institutionernes licensabonnementer direkte med forlagene i den aftalte valuta. Institutionernes viderefaktureres i danske kroner af DEFF, når alle evt. kursdifferencer er endeligt afklaret. Denne proces involverer flere led, og tager derfor op til to måneder, fra en faktura er betalt.

Institutionerne betaler derfor først for det aktuelle års abonnementer midt i året.

Licensfakturering 2019

DEFF fakturerer i år institutionerne for køb af licenser tidligere.

I maj/juni faktureres alle institutioner, herunder DEFF IV kunder (evt. med særlige betalingsvilkår), da DEFF's konti overføres til Det Kongelige Bibliotek over sommeren, og det vil give udfordringer for håndtering af regnskaber og fakturering i efteråret. Restfakturering forsøges dermed undgået.

DEFF registrerer løbende de endelige priser i DKK. Man kan i ConsortiaManager altid udtrække lister med information om licenserne, eksempelvis priser pr. produkt.

Fakturagrundlaget for licensfakturering bliver tilgængeligt i ConsortiaManager ca. en uge før faktureringen modtages på institutionen.

Der bliver afsendt en elektronisk faktura til den registrerede fakturakontakt, der vil indeholde priser pr. produkt, samt evt. reference I selv har indtastet i ConsortiaManager.

Principper for afrundinger og udregninger

 • Endelige DKK-priser indeholder opståede kursdifferencer, udgifter til eventuelle checkgebyr samt eventuelle ubetydelige afrundinger ifm. fakturabeløb og valutakursimplementering. 
 • Der opereres med 4 decimaler (afrundet) på valutakursimplementering til institutionens DKK-priser.
 • Priskorrektioner efter institutionens tilmelding på decimaler i valuta adviseres ikke, men fremgår i ConsortiaManager, når de er indtastet.
Siden er sidst opdateret: 12.03.2019

Det licensadministrative system (ConsortiaManager)

Alle henvendelser der omhandler licensadministration, licensindhold, priser, IP-ændringer, fakturering mv. håndteres via ConsortiaManager.

Det licensadministrative system
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 34072191
 • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)