Fakturering

Fakturering for licenser

DEFF afregner alle institutionernes licensabonnementer direkte med forlagene i den aftalte valuta. Institutionernes viderefaktureres i danske kroner af DEFF, når alle evt. kursdifferencer er endeligt afklaret. Denne proces involverer flere led, og tager derfor op til to måneder, fra en faktura er betalt.

Institutionerne betaler derfor først for det aktuelle års abonnementer ca. midt i året.

Licensfakturering 2018

DEFF fakturerer i år institutionerne for køb af licenser tidligere.

I juni faktureres konsortieinstitutionerne for de licenser, der er endeligt afregnet og hvor kursdifferencer er afklaret. Det betyder at kun produkter fra forlagene American Physical Society, American Physiological Society, Clarivate (tidligere Thomson Reuters) og Sage endnu ikke er afregnet. Et par enkelte abonnementer kan hertil mangle afklaring.

Restfakturering, samt fakturering af DEFF IV institutioner sker til september/oktober.

DEFF registrerer løbende de endelige priser i DKK. Man kan i LISA altid udtrække lister med information om licenserne, eksempelvis priser pr. produkt.

Fakturagrundlaget for junis licensfakturering er nu tilgængeligt i LISA.

Der bliver nu afsendt en elektronisk faktura til den registrerede fakturakontakt, der vil indeholde priser pr. produkt, samt evt. reference I selv har indtastet i LISA.

Principper for afrundinger og udregninger

 • Endelige DKK-priser indeholder opståede kursdifferencer, udgifter til eventuelle checkgebyr samt eventuelle ubetydelige afrundinger ifm. fakturabeløb og valutakursimplementering. 
 • Der opereres med 4 decimaler (afrundet) på valutakursimplementering til institutionens DKK-priser.
 • Priskorrektioner efter institutionens tilmelding på decimaler i valuta adviseres ikke, men fremgår i LISA, når de er indtastet.
Siden er sidst opdateret: 07.01.2019

Kontakt

Philip Roque Concillado
33 74 50 56

LISA - licensadministration

Alle henvendelser der omhandler licensadministration, licensindhold, priser, IP-ændringer, fakturering mv. håndteres via LISA.

LISA - licensadministration
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 34072191
 • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)