FTE

DEFF indsamler oplysninger om FTE-(full-time-equivalent) tal fra konsortiets institutioner, som bl.a. bruges til grundlag for prissætning af nogle produkter fra forlagene.

For indsamlingen i 2018 har DEFF revideret kategorierne for indsamling, for at sikre, at alle brugere med adgang til det licenserede indhold tælles med. 

Eksempelvis skal alle studerende på en undervisningsinstitution nu skal tælles med i STÅ uanset finansieringskilde og studietype, ligesom VIP (undervisere) skal tælles med, uanset uddannelsesinstitutionstype. Øvrige FTE er oprettet som samlekategori for øvrige brugere, der ikke medtælles i STÅ eller VIP. I udgangspunktet opgøres FTE-tallet som;

samlet FTE = STÅ + VIP + Øvrige FTE

Definitioner:

 • STÅ = Antal ressourceudløsende studenterårsværk uanset finansieringskilde. Tallet omfatter også eventuelle semester STÅ/årselever.
 • VIP = Akademiske ansatte, forskere eller undervisere i årsværk
 • Øvrige FTE = brugere ikke medtalt i STÅ eller VIP           

Alle tal indberettes i årsværk, altså 2 halvtidsstuderende = 1 STÅ.

Tal registreres som heltal, uden decimaler.

Udover ovenstående indsamles også ”relevante FTE”, hvor prissætningen gøres på basis af et særlig delmængde af det samlede FTE-tal, eller noget helt tredje. Brug af ”relevante FTE” er et generelt fokuspunkt for DEFF i forhandlingen med flere forlag og der pågår dialog med institutionerne herom.

DEFF indsamler seneste tal i april-maj, ift. prissætning for det kommende år. Realiseringsåret er lig registreringsåret, hvilket betyder at undervisningsinstitutioner fx i indsamlingen 2018 indberetter realiserede 2017-tal for STÅ og VIP, hvorimod forskningsinstitutioner og hospitaler typisk indberetter en aktuel årsværksnorm for medtalte FTE, og dermed opgiver 2018-tal.

Det er en forudsætning for at kunne tegne licens gennem DEFF at institutioner at der årligt indberettes udtømmende oplysninger om antal betjente brugere. Tal registreres som heltal, uden decimaler.

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019

Kontakt

DEFF's sekretariat

LISA - licensadministration

Alle henvendelser der omhandler licensadministration, licensindhold, priser, IP-ændringer, fakturering mv. håndteres via LISA.

LISA - licensadministration
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 34072191
 • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)