Fuldmagter

For at DEFF kan forhandle, indgå og opsige licensaftaler på jeres institutions vegne i konsortieregi, skal vi have modtaget en fuldmagt underskrevet af en for institutionen tegningsberettiget person.

Fuldmagten angiver en bemyndiget kontaktperson. Det er denne kontaktperson, der formelt har bemyndigelse til at bestille eller afbestille licensaftaler. Den bemyndigede er den, vi i daglig tale også kalder institutionens "aftalekontakt".

Internt i institutionen kan én eller flere kolleger dog gives fuldmagt til i hverdagen at have kontakt med DEFF angående licenser. DEFF-sekretariatet skal orienteres herom.

Hent fuldmagten her

Hent vejledning til fuldmagten her 

Dokumentet scannes og sendes pr. mail til deff@remove-this.slks.dk 

Fuldmagten kan også sendes med post til:

DEFF
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Att.: Philip R. Concillado

*Tegningsberettiget er institutionens leder, rektor eller en anden på direktionsniveau - det kan også være bibliotekschefen.

Siden er sidst opdateret: 12.03.2019

Det licensadministrative system (ConsortiaManager)

Alle henvendelser der omhandler licensadministration, licensindhold, priser, IP-ændringer, fakturering mv. håndteres via ConsortiaManager.

Det licensadministrative system
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 34072191
  • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)