Forberedelsesgruppe

Forberedelsesgruppens formål er at formulere kriterier og målsætninger for de større licensaftaler, der er til genforhandling i et givent forhandlingsår, og give forhandlingsteamet de nødvendige input til forhandling om økonomi (pris, prismodeller, mv.), vilkår (løbetid, arkivadgange, mv.) og indhold.

Forberedelsesgruppens medlemmer formulerer sammen et overordnet forhandlingsgrundlag til forhandlingsteamet, der som minimum indeholder den maksimalt acceptable prisudvikling og løbetid for aftalen samt en prioriteret liste over ønsker til ændringer i licensbetingelser og/eller indhold.

Medlemmerne af forberedelsesgruppen skal være tilgængelige under hele forhandlingsprocessen og medvirke til, at der indsamles og analyseres flest mulige relevante data og informationer om aftalerne med henblik på at opnå de bedst mulige resultater i forhandlingerne – både omkring økonomi, vilkår og indhold.

Medlemmerne af forberedelsesgruppen skal desuden fungere som primære kontaktpersoner for DEFFs sekretariat i forhold til bibliotekernes generelle licensportefølje.

Al information omkring forberedelse og tilrettelæggelse af licensforhandlinger i et givent forhandlingsår kommunikeres mellem DEFFs sekretariat og medlemmerne af forberedelsesgruppen, der er ansvarlige for videre intern formidling på deres institutioner.

Medlemmerne af forberedelsesgruppen udpeges af de relevante biblioteker og øvrige institutioners ledelse. Herudover deltager DEFFs sekretariat.

Siden er sidst opdateret: 11.08.2017

Kontakt

DEFF's sekretariat

LISA - licensadministration

Alle henvendelser der omhandler licensadministration, licensindhold, priser, IP-ændringer, fakturering mv. håndteres via LISA.

LISA - licensadministration
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 34072191
  • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)