Biblioteket som læringscenter

Kort beskrivelse af projektet

Projektets formål var at fremme samarbejdet mellem bibliotekarer og undervisere og derved fremme integrationen af bibliotekarerne i undervisningen, hvilket skulle ske ved, at bibliotekarerne og underviserne arbejdede med brugen af it-redskaber i undervisningen. It-redskaber blev valgt som fokus for bibliotekarerne og undervisernes samarbejde. Dette var sket på baggrund af erfaringer om, hvor svært det kan være at udbrede it-redskaber i undervisningen, og med inspiration i, at der var begyndt at være en udvidet definition af biblioteket til læringsområde.

En af tankerne med projektet var erfaringsudveksling mellem skolerne. Én af hovedaktiviteterne i projektet var derfor workshops for alle de deltagende skoler, hvor projektdeltagerne havde mulighed for at lade sig inspirere af hinanden og videndele omkring de it-redskaber, de arbejdede med i projektet.

Kort beskrivelse af projektforløbet, evt. problemer og deres løsning

I starten af projektet blev der sendt udsendt invitationer til sosu-skoler i resten af landet om at deltage i projektet. I alt 9 skoler meldte sig til projektet (inklusiv Randers Social- og Sundhedsskole), hvoraf SOSU Nord senere var nødsaget til at melde sig ud af projektet. De deltagende skoler i projektet var:

 • Randers Social- og Sundhedsskole (projektejer)
 • Århus Social- og Sundhedsskole
 • Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 • SOSU Fyn
 • SOSU C
 • SOSU Syd
 • SOSU Silkeborg
 • SOSU Fredericia-Horsens

I starten af projektet blev det også besluttet at oprette en styregruppe for projektet. Alle de deltagende skoler blev inviteret til at deltage i styregruppen, hvor SOSU Silkeborg og Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg meldte sig.

Den 1. workshop i projektet var planlagt til foråret 2013. På grund af underviser-lockouten blev det nødvendigt at rykke hele tidsplanen. Workshop 1 blev derfor afholdt i september 2013, med workshop 2 og 3 i henholdsvis januar og april 2014.

Mellem workshoppene arbejdede projektdeltagerne på de enkelte skoler videre med tiltagene ud fra den handlingsplan, de havde lagt som en del af workshop 1 og 2.

Til at understøtte erfaringsudvekslingen og videndelingen mellem skolerne blev der oprettet en wiki, hvor alle projektdeltagerne fik adgang og kunne lægge beskrivelser af deres valgte tiltag og arbejdet med dette ind. Denne wiki er efterfølgende gjort åben for alle.

På workshop 3 havde projektdeltagerne mulighed for at arbejde med at færdiggøre deres del af wikien.

Beskrivelser af produkterne i de enkelte skolers delprojekter kan findes på wikien: bibprojekt.wikispaces.com

Evaluering af projektet og dets forløb

Erfaringerne fra projektet viste, at workshoppene har været udbytterige, både fordi deltagerne fik mulighed for at erfaringsudveksle og fik inspiration til nye samarbejdsmuligheder mellem bibliotekar og undervisere. Deltagerne meldte også tilbage, at workshoppene gav gode forudsætninger for arbejdet ude på skolerne, fordi de 2 første workshops gav tid til at lave handlingsplaner for dette – uden denne tid havde deltagerne ikke haft mulighed for at planlægge arbejdet på egen skole sammen.

Samarbejdet ude på skolerne har fungeret godt, og nogle af deltagerne melder tilbage, at bibliotekaren er blevet tættere knyttet til organisationen og pædagogikken i hverdagen. For nogle af skolerne har der været udfordringer i at få kalenderne til at passe – både mellem underviserne og ift. de elev-hold, der indgik i projektet.

Projektdeltagerne har mødt forskellige opbakning blandt kolleger og ledelse til projektet – nogle oplevede stor opbakning, mens andre ikke har oplevet den samme opbakning. Samtidig er dog lykkedes alle de deltagende skoler at opfylde succeskriteriet om udbredelse til mindst 5 undervisere på egen skole. På mange af skolerne skete udbredelsen i forbindelse med f.eks. pædagogiske møder, hvor der var langt flere deltagende, og generelt set er der derfor sket en langt større udbredelse til kollegerne en forventet.

De fleste af skolerne nåede også at afprøve deres delprojekt på elever. En enkelt skole havde ikke mulighed for at gøre det inden for projektets tidsramme. Til gengæld afprøvede flere af de andre skoler deres delprojekt på flere elevhold. Gennemsnittet for udbredelsen til elever er derfor også højere end de 20 elever, som var succeskriteriet.

Erfaringer, der har særlig praktisk værdi i bibliotekerne

Projektet har vist, at der findes gode muligheder for at skabe et samarbejde mellem undervisere og bibliotekarer omkring it-redskaber. En af de bedste erfaringer i projektet har været, at mindre og gerne velkendte it-redskaber kan være mere overskuelige, og de derfor er et godt sted at starte dette samarbejde – det behøver ikke være et stort og indviklet it-redskab, der er fokus for samarbejdet.

Kontaktpersoner

For oplysninger om projektet kan man kontakte:
Susanne Hillersborg (projektleder): mobil 2056 3502, mail shi@remove-this.sosuranders.dk
Marianne Udsen (projektsupporter): mobil 2921 8431, mail mau@remove-this.sosuranders.dk

Link til projektbanken

projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/biblioteket-som-laeringscenter

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 34072191
 • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)