Datamanagement Forum får 3,3 millioner kroner fra DEFF til at fortsætte det gode arbejde

Forskningsdata er vigtige aktiver for både de danske universiteter, nationen og internationalt forskningsarbejde på tværs af grænser og er en vigtig del af forskningsbibliotekernes arbejde med eksempelvis Open Access og Open Science.

Der er store vækstrater i forskernes datamængder, og det giver et solidt behov for, at informationerne blive behandlet på en ensartet og fremtidssikret måde, så flere kan få glæde af den enorme viden.

DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek støtter Det Nationale Datamanagement Forum med en bevilling på 3,3 millioner for at støtte dette forums arbejde frem til 2020, hvor en ny national strategi for digital forskningsinfrastruktur forventes at træde i kraft.

Samtidig med bevillingen fra DEFF, har DeiC’s bestyrelse bevilget de nødvendige midler til sekretariatsbistand mm.

Samarbejdet mellem DEFF og DeiC fortsætter

Datamanagement er et centralt fokusområde for DEFF og DeiC er via aftalen mellem universiteterne og Forskningsstyrelsen forpligtet til at varetage udviklingsaktiviteter, der har national og tværinstitutionel karakter, herunder indenfor området datamanagement.

På den baggrund har DeiC og DEFF i 2015 etableret et samarbejde omkring datamanagement og afsat midler til en samlet indsats i perioden 2015-18.

Med den nye forsatte beviling fortsætter DEFF og DeiC med at støtte arbejdet økonomisk frem til 2020.

Aftalen betyder i praksis, at projekter som Train-the-Trainers, der er et fælles kompetence-udviklingsforløb, målrettet universiteternes og bevaringsinstitutionernes nøglepersoner på datamanagementområdet, kan fortsætte.

Desuden arbejdes videre med FAIR forskningsdata. FAIR står for Findable, Accessible, Interoperable og Reusable.

Kort fortalt går principperne ud på at åbne for forskningsdata, så de kan benyttes på tværs af siloer og grænser. Her giver bevillingen fra DEFF mulighed for at igangsætte nye aktiviteter i 2019 til at understøtte indførelsen af FAIR principperne.

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 34072191
  • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)