DEFF ORCID/DK – pilotprojekt

Der er et stort potentiale ved at kunne identificere forskere unikt og persistent, det internationale forsker-ID ORCID har vist sig at være det mest lovende svar på dette problem

Pilotprojektet ORCID/DK blev støttet af DEFF i 2013-2014 for at undersøge de tekniske, organisatoriske samt økonomiske aspekter af det internationale forsker-ID ORCID. Resultatet af projektet var en konkret ansøgning for en national implementering af ORCID.

ORCID – et bemærkelsesværdigt internationalt samarbejde for at skabe en bæredygtig ramme for et forsker-ID

Medio oktober 2012 lanceredes ORCID, Open Researcher & Contributor ID (www.orcid.org)
ORCID is an international, interdisciplinary, open, and not-for-profit organization created for the benefit of all stakeholders, including research institutions, funding organizations, publishers, and researchers to enhance the scientific discovery process and improve collaboration and the efficiency of research funding. ORCID aims to solve the name ambiguity problem in scholarly communications by creating a registry of persistent unique identifiers for individual researchers and an open and transparent linking mechanism between ORCID, other ID schemes, and research objects such as publications, grants, and patents.

Dette er resultatet af en bemærkelsesværdig proces, der har etableret en fælles og åben infrastruktur og organisation, der binder de konkurrerende tiltag fra Thomson Reuters (Web of Science ResearcherID) og Elsevier Science (Scopus Author ID) sammen med de øvrige store forlag og bibliografiske databaser samt universiteter og forskningsorganisationer verden rundt. (about.orcid.org/about/community)

Med ORCID bliver det for første gang muligt at implementere et forsker-ID, som er uafhængigt af de konkurrerende kommercielle interesser og som understøttes af dem alle, og som derfor kan bruges globalt og langsigtet.

DEFF DK/ORCID projektets to hovedmål

Det overordnede mål for pilotprojektet var at undersøge muligheden for at implementere ORCID i Danmark. Først og fremmest hvorvidt ORCID er en teknisk og økonomisk bæredygtig løsning, dernæst at undersøge hvordan implementeringen af ORCID kunne ske teknisk, organisatoriske samt økonomisk i Danmark. Alt sammen grundlaget for at kunne igangsætte et egentligt implementeringsprojekt på et oplyst grundlag. Således var de to hovedmål for projektet:

  • at undersøge muligheder for en national implementering af ORCID med fokus på såvel tekniske, organisatoriske som økonomiske aspekter
  • at danne grundlag for en konkret projektansøgning om et nationalt ORCID implementeringsprojekt

Konkret har projektet undersøgt følgende aspekter:

A. Universiteternes parathed (de tre pilot-universiteter)
B. VUS's og den bibliometriske forskningsindikators interesse
C. FI’s og forskningsrådenes interesse
D. Universitetsinfrastrukturens parathed (de tre pilot-universiteter)
E. ORCID-infrastrukturens parathed
F. ORCID medlemskab og økonomi
G. ISNI-integration af ORCIDs for danske forskere
H. Formidling af foranalysens resultater
I. Sondering af interesse for implementeringsprojekt
J. Forslag til implementeringsprojekt

Alle delresultaterne er beskrevet i kort form i projektets slutrapport, samt uddybende beskrevet på projektets wiki. Se mere nedenfor.

Projektets hovedresultater

Kontakt

Projektet var et samarbejde mellem Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS, Roskilde Universitetsbibliotek, Aalborg Universitetsbibliotek og blevet koordineret af DTU Bibliotek.

Projektleder Mikael K. Elbæk, DTU Bibliotek
miel@remove-this.dtic.dtu.dk
Direkte: 4525 7446
Twitter: @melbaek

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 34072191
  • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)