Forlængelse af pilotprojekt Science Lektier Online (SLO)

Pilotprojektet Science Lektier Online (SLO) er et tilbud om online studiehjælp til gymnasieelever. Eleverne fra 10 pilotgymnasier har haft adgang til et virtuelt læringssted og en-til-en-hjælp med deres lektier. Servicen har haft fokus på at hjælpe i matematik, fysik, kemi, samt ”andre fag”. Fra januar 2014 også i dansk og engelsk.
Lektiehjælpen er udført af frivillige studerende, der er blevet rekrutteret fra Aarhus Universitet.

Projektet har på tilfredsstillende vis levet op til de udpegede succeskriterier om:

 • minimum 300 sessioner pr. måned (ikke gennemsnit)
 • minimum 70 % af de frivillige skulle være tilfredse med at være lektiehjælpere
 • minimum 70 % af brugerne skulle være tilfredse med den lektiehjælp de modtager

Overordnet har projektet vist:

 • at online lektiehjælp også opleves som et relevant tilbud blandt elever på gymnasieniveau
 • at gymnasierne oplever, at tilbuddet skaber værdi til gymnasieskolens læringsmiljø og derfor er villige til at betale et abonnement for ydelsen
 • at andre DEFF biblioteker har fået øje på den værdi som Lektier Online kan tilføre, bl.a. i form af brobygning mellem universitet og gymnasier
 • at projektet har fungeret som et socialt og fagligt netværk for de studerende på tværs af studieretninger, samt givet de studerende relevante faglige kompetencer til deres CV’er

De overordnede resultater af projektet er:

 • at der er udviklet en bæredygtig forretningsmodel, hvor gymnasierne via en abonnementsordning betaler for ydelsen
 • at projektet har modtaget støtte til national udrulning af ydelsen på 4,5 mio. af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
 • at Statsbiblioteket har indgået samarbejdsaftaler om opstart af flere callcentre med Aalborg Universitetsbibliotek og Odense Centralbibliotek i samarbejde med Syddansk Universitetsbibliotek.
 • at LO Gym har haft en samarbejdsaftale med Systime om at stille digitale lærebogssystemer vederlagsfrit til rådighed for lektiehjælperne. Denne aftale fortsætter efter overgangen til en bæredygtig drift.
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 34072191
 • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)