Fremtidssikring af Open Access-politikker

Ny rapport fra Knowledge Exchange

Putting down roots - Securing the future of open access policies

Med hjælp fra nationale eksperter har Knowledge Exchange udforsket sammenhængen mellem nationale OA-politikker og -services i Tyskland, Storbritannien, Finland, Holland og Danmark – og på EU-niveau.

På denne baggrund anbefales strategiske handlinger, der kan sikre den ønskede udvikling.

Både grøn og gylden

Rapporten viser, at der er en høj grad af konvergens mellem Knowledge Exchange-landenes Open Access-politikker.

Flertallet af Open Access-politikker i KE-landene støtter eller tillader både den grønne Open Access-model – hvor videnskabelige artikler parallelpubliceres og opbevares i et grønt arkiv (eng: repository)  – og den gyldne Open Access-model – hvor publikationer udgives og stilles gratis til rådighed for alle mod betaling af en publiceringsafgift til de kommercielle forlag.

Rapporten påpeger dog også, at der er variationer på tværs af grænserne. Disse skyldes bl.a. forskelle i de nationale finansieringsordninger for forskning.

Ingen Open Access uden…

Rapporten kortlægger en række services, som en succesfuld implementering af Open Access er afhængig af. Dette gælder blandt andet identifikatorer såsom ORCID og indekseringsløsninger såsom Directory of Open Access Journals.

Også infrastrukturelle projekter,såsom SHERPA, er essentielle services – nødvendige for at sikre vidensdeling baseret på Open Access

Hvad skal prioriteres?

Sammenligningen på tværs af landene skaber en god forståelse af tingenes tilstand på et overordnet niveau. Rapporten kommer på denne baggrund også med nogle generelle handlingsanvisninger:

Beslutningsstrukturerne bør i højere grad lytte til og involvere de nødvendige Open Access-aktører og -services – disse skal også i højere grad end nu sikres økonomisk.

Dernæst skal de grønne arkiver have en mere sammenhængende infrastruktur baseret på fælles standarder (fx via COAR og OpenAIRE). Endelig anbefaler rapporten, at man i fællesskab bliver bedre til at investere strategisk i Open Access.

Læs rapporten her.

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 34072191
  • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)