Håndslag: Nu går vi i gang!

Forummet for forskningsdata management har startet sit arbejdet. Her kan du læse et interview med formand professor Henrik Pedersen om retning, realiteter og visioner for arbejdet.

I holdt jeres første møde i forummet den 25.-26. august, hvor I bl.a. har identificeret ti aktiviteter, der spænder fra at finde en mødeform, til at beskrive gode eksempler på datahåndtering fra både udlandet og fra eksisterende nationale infrastrukturer. Hvad ville du gerne have ud af dette første møde?

”Vi er sat i verden for at løfte den nationale strategi for forskningsdata management, og derfor er det vigtigt at finde ud af, hvor institutionerne befinder sig i forhold til strategiens retning.

Med opstartsmødet ville jeg derfor gerne skabe en forståelse af vores common ground: De forskellige institutioner har forskellige præg, ligesom nogle af forummets repræsentanter selv kan træffe beslutninger, mens andre skal tilbage til ledelsen og have synkroniseret udmeldinger.

Vi gjorde os derfor umage med at finde frem til, hvad vi alle kunne stå inde for. Det gav en god stemning i lokalet, og alle virkede opsatte på at få gjort noget ved udfordringerne omkring forskningsdata management. Så det første møde har givet den grundlæggende forståelse af, hvad vi arbejder med, og hvad vi har mandat til at gøre”.

Udsnit af Ryoji Ikeda: Data.Tron (2010), Wikicommons

Handling bag ordene

”Jeg har også som formand insisteret på, at vores opstart skal indeholde nogle klare handlinger. Vi skal ikke bare snakke, men også ende ud med at forpligte os på at gøre en forskel. I den forbindelse har vi ganske rigtigt identificeret 10 aktiviteter.

Da vi startede op uden et egentligt kommissorium eller forretningsorden, er nogle af disse aktiviteter meget grundlæggende og nødvendige for at lave et arbejde. Derfor kigger vi på mødeformer, skabeloner for data management-politikker og processen for igangsættelse af større projekter. Vi skal så at sige lægge nogle skinner, så vi kan få toget til at rulle.

Andre forslag handler om at kortlægge, hvad der allerede har fundet sted andre steder. Vores indledende aktiviteter er altså også en sondering af erfaringer og tidligere undersøgelser – både danske og udenlandske. Man er f.eks. rigtig langt med nationale data management-ordninger i bl.a. Finland, USA og Storbritannien.

I virkeligheden er det måske derfor forkert at sige, at der er sat 10 aktiviteter i søen: Nogle bliver muligvis slået sammen, nogle ændres måske, hvis ikke der er kød på dem, men de fungerer som et håndslag på, at vi går i gang for alvor”.

Konvergens - ikke ensretning

Hvilke konkrete resultater – udover værktøjer til levende data – kan vi forvente os af forummets arbejde?

”Det er vigtigt at understrege, at den rene centralistiske tanke, hvor universiteter og bevaringsinstitutioner har samme data management-politik, ikke er en mulighed. Der er faktisk mange institutioner, der allerede har formuleret politikker og har iværksat projekter.

 

Formand, professor Henrik Pedersen

Derimod bør vi sikre, at når to forskere fra forskellige institutioner samarbejder, så bliver dette samarbejde ikke besværliggjort af forskellige politiker vedr. forskningsdata. Vi kan ikke ensrette, men vi kan skabe konvergens, så der ikke spændes ben for god forskning på tværs af forskningsinstitutioner”.

Dialog og træning

”Udgangspunktet må være dialog med interessenter, og dermed at finde frem til de bedste praktiske løsninger. Bibliotekarer og arkivarer har allerede vist en stor interesse og har efterspurgt at være med i planlægning af forskningsdata management helt fra starten”.

Hvordan vil I sikre denne kontakt til de folk, der arbejder med data - og data-brugerne?

”Dette gøres på forskellige måder. Man skal huske, at det nationale forum jo består af repræsentanter for alle, der har en interesse i data management i Danmark. Med vores Train the Trainers-aktivitet vil vi konkret sikre, at kompetencer og viden forankres på institutionerne. Over tid skulle det gerne føre til, at kompetencerne i det nationale forum får et lokalt spejlbillede på institutionerne”.

Dobbelt ansvar for succes

”DEFF og universiteterne delfinansierer, at vi kan frikøbe folk. Arbejdet med at udvikle infrastruktur og kompetencer til at håndtere data foregår altså helt konkret på de lokale institutioner og varetages langt hen ad vejen af de lokale folk, der arbejder med dette til hverdag. Dette forankrer også forummet lokalt.

Overordnet kan man derfor sige, at det er et dobbelt ansvar delt mellem forummet og de lokale institutioner og brugere: De lokale institutioner skal med i samarbejdet – og byde ind på opgaver, de mener, de kan hjælpe med til. Omvendt skal vi i det nationale forum lytte til de lokale eksperter; Og det er mit ansvar som formand, at være opmærksom på, hvem der ikke er kommet ombord, når toget begynder at køre”.

I har allerede formuleret en vision for, hvordan håndteringen af forskningsdata i Danmark ser ud i juni 2018. Målsætningerne om nationalt samarbejde, sammenhængende politikker og velfungerende infrastruktur er ambitiøse - hvordan kommer vi fra de indledende aktiviteter til visionen?

”Flere aktiviteter sættes i søen allerede i disse måneder. Derudover er der afsat 10 millioner kr. til pilotprojekter. Jeg er ved at formulere et Open Call med henblik på opstart af projekter primo 2016. Betingelserne for pilotprojekterne bliver i tråd med strategien – og dermed også visionen for, hvordan det hele gerne skulle se ud i juni 2018. Der er projektpenge til både store tiltag, men også til mindre projekter”.

Mellemvejen mellem centralisering og laveste fællesnævner

”De enkelte institutioner har som nævnt mange forskellige behov. Og de er forskellige steder med deres nuværende indretninger. Institutionerne har også brug for at forskerne kan samarbejde nationalt og internationalt. Det er dette, som man kan læse i vores vision: Vi vil gerne finde den gyldne middelvej mellem på den ene side centralisering og på den anden side blot at lade aktiviteter gro ukoordineret.

         "Jeg har også som formand insisteret på, at vores opstart             skal indeholde nogle klare handlinger"

Det er svært – og det er nok forklaringen på, hvorfor det har taget et år at skrive strategien – men det er en opgave, vi vil lykkes med”.

Diplomatisk arbejde

Hvordan ser du din rolle som formand i dette arbejde?”

At nå vores mål er et politisk arbejde. Jeg har været dekan i 14 år og har derfor erfaring med at skabe samarbejde mellem videnskabsfolk og mellem institutioner. Videnskabsfolk lader sig ikke kommandere med. Så når medlemmerne i det nationale forum kommer fra 11 forskellige steder, kan jeg ikke sådan uden videre diktere én vision.

Det er ligesom, når man er dekan: Der er altid folk i lokalet, der er dygtigere end dig. Så det gælder om at lytte og facilitere, at de rette løsninger stykkes sammen. Det er ikke nemt – heldigvis er medlemmerne en meget lovende, energifyldt gruppe”.

Lavthængende frugter

Hvornår begynder databrugerne så at mærke disse forskelle?

”Aktiviteterne starter for alvor i disse måneder. Og når pilotprojekterne sættes i søen, begynder institutionerne allerede et konkret samarbejde. Så det kan gå hurtigt.

Når jeg taler med de folk, der bygger infrastruktur, er oplevelsen, at der er mange videnskabsfolk, der ikke er informeret om kommende krav til håndtering af forskningsdata. De lavthængende frugter vil derfor være at få informeret både videnskabsfolk og ledelserne, om udviklinger med data management. Denne information kommer forhåbentligt hurtigt ud over rampen. Jeg skal som formand hjælpe til, at fokus på håndtering af forskningsdata bliver tydelig ude på institutionerne”. 

Nationalt Forum for Forskningsdata Management

Forummet har netop startet sit arbejde med over en treårs-periode at implementere den nationale strategi for data management.

 

Forummet består af medlemmer fra de otte universiteter og de tre bevaringsinstitutioner; Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet.

 

Data management-arbejdet finansieres af universiteterne, bevaringsinstitutionerne og af DEFF og DeIC, hvilket giver en budgetramme de næste tre år på samlet godt 40 millioner kr.

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 34072191
  • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)