Knowledge Exchange: Finansiering af forskningsdata og Open Access

DEFF arbejder tæt sammen med sine søstreorganisationer i Finland, Holland, Tyskland og Storbritannien i Knowledge Exchange. Finansiering af research data-infrastruktur og Open Access er i fokus.

Klik her for at downloade rapporten Funding research data management and related infrastructures

DEFF har sammen med sine europæiske søsterinstitutioner i Knowledge Exchange og Science Europe undersøgt hvilke forskellige finansieringsmodeller, der eksisterer for forskningsdata-infrastruktur. Resultatet er udkommet som rapporten Funding research data management and related infrastructure.

Science Europes' roadmap fastsætter visionen om at skabe et åbent og sammenhængende data management-økosystem i Europa. Rapporten kommer med bud på, hvordan visionen kan realiseres og finansieres.

Klik for at læse mere om Knowledge Exchange's arbejde med Open Access

Økonomiske aspekter ved Open Access

I maj 2015 organiserede KE en workshop om monitoriering af Open Access. Deltagerne var Open Access-eksperter fra Storbritannien, Finland, Tyskland, Holland, Irland, Norge, Belgien, Spanien og Danmark. På workshoppen blev metoder, redskaber og workflows til at monitorere Open Access diskuteret og delt.

Knowledge Exchange afholder i efteråret endnu en workshop om monitorering af Open Access. Denne gang med fokus på, hvordan man måler omkostningerne forbundet med Open Access-publicering.

Samtidigt er Knowledge Exchange ved at gennemføre en undersøgelse af de mange finansieringsmodeller, der i øjeblikket introduceres for Open Access. Ved at finde styrker og svagheder ved de forskellige modeller, kan Knowledge Exchange være med til at vejlede institutionerne i deres finansieringsvalg.

Training for research data management. Klik for at læse.

Nylige Knowledge Exchange-udgivelser

  • I rapporten Research Software Sustainability fremhæver de mange fordele ved bæredygtig forsknings-software og gennemgår de forskellige strukturelle og tekniske begrænsninger, der lige nu forhindrer en implementering. Samtidigt giver rapporten adgang til den seneste ekspertise på området. 
  • Rapporten Training for research data management: Comparative European Approaches sammenligner, hvordan de forskellige KE-lande underviser forskere i de nyeste og nødvendige data- og informationskompetencer. Forventningen er at fortsætte arbejdet med bæredygtigt forskningssoftware i det kommende halvår.
Siden er sidst opdateret: 07.01.2019

DEFF er medlem af Knowledge Exchange, som er et internationalt partnerskab med fokus på udveksling af viden og erfaringer på områder som digital infrastruktur og udviklingen af informationsteknologier for videregående uddannelser og forskning.

Knowledge Exchange's arbejde foretages af nationale eksperter. De bringer dansk viden til bordet, og tager internationale løsninger og kontakter med hjem.

Kontakt Christian Hagen Thomasen, hvis du har lyst til at vide mere om Knowledge Exchange eller tage del i aktiviteterne.

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 34072191
  • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)