Nordisk sparring om Open Access i licensforhandlinger

De nordiske licenskonsortier har sammen aftalt forhandlingsmål, der skal imødekomme de kommercielle forlags reaktioner på Open Access

Nordisksamarbejde om Open Access i licensforhandlingerne

Transformationen mod Open Access er uomgængelig: Nationale regeringer, internationale politiske institutioner og private forskningsfonde skubber alle for mere åben og gratis adgang til forskningspublikationer.

Og de kommercielle forlag har ikke været langsomme til at udvikle nye markedsmodeller som modsvar.

Ændrede markedsforhold giver ændrede forhandlinger

I licensforhandlingerne mellem DEFF og de kommercielle forlag skal man derfor i stigende grad tage stilling til nye emner.

Dette er begreber såsom APC’er (article processing charge: publiceringsgebyr, der betales til tidsskriftet), embargo-perioder (periode, hvor artiklen eventuelt er bag en betalingsmur, inden den bliver Open Access), off-setting (koordineret betalingsmodel for Open Access-publicering) og betingelser i hybridmodeller.

Fælles nordiske forhandlingsmål

DEFF har nu sammen med sine nordiske kollega-institutioner defineret helt klare forhandlingsmål for, hvordan vi imødekommer Open Access-markedsudviklingen i 2016-licensforhandlingerne.

Der har i mange år været et nordisk samarbejde med viden- og erfaringsdeling mellem CRISTin fra Norge, Bibsam fra Sverige, FinElib fra Finland og Andsbokasafn fra Island.

Den 12. februar mødtes repræsentanter fra disse nordiske licens-konsortier til et videndelingsmøde i København. På dagsordenen var ét punkt: Hvorledes de nordiske licensforhandlinger bedst håndterer de kommercielle forlags reaktioner på Open Access.

Politiske målsætninger og konkrete erfaringer

På dagen indførte Michael Svendsen, Open Access-koordinator på Det Kongelige Bibliotek, deltagerne i de nyeste internationale udviklinger indenfor Open Access. Karen Hytteballe Ibanez fra Roskilde Universitetsbibliotek og den nationale Open Access-styregruppe vendte kikkerten om og delagtiggjorde om lokale og konkrete udfordringer med håndtering og registrering af Open access-publicering.

Med baggrund i disse oplæg samt i konkrete forhandlingserfaringer og -resultater fra tidligere år fra de nordiske lande, kom man frem til konkrete forhandlingsmål, som vil blive styrende for de respektive nationale forhandlinger i 2016.

Der er allerede planlagt endnu et møde om emnet i starten af 2017, hvor forhandlingsresultaterne skal sammenlignes og evalueres.

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 34072191
  • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)