Ny strategi: Åbenhed, adgang og deling

Med fem indsatsområder angiver Danmarks Elektronisk Fag- og Forskningsbibliotek, DEFF, hvilke projekter der kan få støtte i 2016-2017. Indsatsområderne vil i år blive udmøntet i en tilskudspulje på 12 mio., der offentliggøres i juni.

Åbenhed, adgang og deling

Under overskriften Åbenhed, adgang og deling vil DEFF i de kommende fire år arbejde for at skabe de bedst mulige betingelser for adgang til viden og videninfrastruktur, der understøtter forskning, læring og innovation.

Børge Obel, formand for DEFF's styregruppe siger:

”Med den nye strategi vil vi understøtte fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekernes udvikling på de områder, hvor de i de kommende år har de største udfordringer og udviklingsmuligheder”.

Strategien ”Åbenhed, adgang og deling” kan læses her.

Ny pulje skal udmønte strategiens fem indsatsområder

DEFF’s nye strategi konkretiseres i fem indsatsområder. Med puljen "Større projekttilskud til danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker ”, som slås op i juni 2016, kan fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker søge tilskud til samarbejdsprojekter inden for strategiens fem indsatsområder. De fem indsatsområder er:

Adgang til digital videnskabelig viden

 • DEFF arbejder for en kosteffektiv adgang til videnskabelig viden samt en oprustning af brugernes informationskompetencer. Læs mere her.

Open Science, sociale medier og linked data

 • Åbenhed i alle forskningsled samt nye sociale medier spiller en stadig større rolle for den videnskabelige kommunikation. Indsatsen skal afdække muligheder og igangsætte eksperimenter på området. Læs mere her.

Videnspredning, forskningsanalyse og bibliometri

 • Kommunikationen mellem forskere i en international videnkontekst foregår via mange forskellige services. DEFF vil understøtte, at denne kommunikation og publicering sker optimalt. Læs mere her.

Konsolidering

 • Bedre udnyttelse af systemer, arbejdsprocesser, data og ressourcepersoner på tværs af institutioner. Læs mere her.

Det virtuelle bibliotek på gymnasierne

 • Indsatsen har til formål at give gymnasieeleverne adgang til forskningsbaseret viden og kompetent faglig hjælp til informationssøgning. Læs mere her.

Holistisk blik på uddannelse og understøttelse af Open Science

Udgangspunktet for strategien er DEFF's privilegerede position som et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem de danske fag- og forskningsbiblioteker, der favner bredt; fra eleverne på gymnasierne til forskere på universiteterne. I kraft af denne position kan DEFF anlægge et holistisk blik på hele det videnskabelige uddannelsesforløb, som starter på gymnasiet og slutter med ny viden og innovation i Danmark.

Strategien spiller samtidig ind i en Open Science-dagsorden, hvor udgangspunktet er den åbenheds- og delingskultur, der præger produktionen af viden i dag. DEFF har allerede igangsat markante indsatser for både Open Access og håndteringen af forskningsdata og vil også i den nye strategiperiode aktivt understøtte denne udvikling.

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 34072191
 • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)