Projektkald til udmøntning af DEFFs midler i 2014

Med dette projektkald inviterer styregruppen for DEFF alle relevante institutioner til at søge om midler fra DEFF-puljen i 2014. Ansøgsningsfrist er den 2. november 2014

Styregruppen for DEFF har besluttet at udmønte dette års pulje gennem to spor:

  • Størstedelen af puljen gives til større projekter inden for fire fastlagte indsatsområder. Projekterne forventes fordelt på alle indsatsområder, dog afhængigt af ansøgerfeltet. Der forventes, at der gives tilsagn til 4-6 større projekter inden for en samlet ramme af ca. 10 mio. kr.
  • En mindre del af puljen gives til mindre projekter, der kan have karakter af at være innovative, undersøgende eller afprøvende. Projekterne skal dog grundlæggende falde inden for DEFF’s strategi 2012-2016. Der forventes tilsagn til 4-8 mindre projekter inden for en samlet ramme af ca. 2 mio. kr.

Begge spor samt uddybet beskrivelse af ansøgningsprocessen, vurderingskriterier og tidsplan findes her i pdfform.

Indsendelse af ansøgninger sker gennem et elektronisk skema https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/irs.aspx?alias=1895&groupid=16

Inden indsendelsen gennem det elektroniske skema downloades enten ansøgningsskemaet for store projekter wordform eller ansøgningsskemaet for mindre projekter wordform. Det relevante ansøgningsskema udfyldes med de angivne projektoplysninger og indsendes i sammenhæng med udfyldelsen af det elektroniske skema.

Projektworkshop

DEFF afholder igen i år en projektworkshop, hvor det vil være muligt for ansøgere til DEFF-puljen at mødes med andre potentielle ansøgere og starte et samarbejde. Som sidste år er formålet med workshoppen at skabe rammerne for, at forskellige ansøgere kan mødes, præsentere projekt-idéer og eventuelt finde sammen om at lave projektansøgninger på tværs af sektoren. Projektworkshoppen afholdes d. 2. oktober 2014 i København. Yderligere information bliver meldt ud via DEFFs nyhedsbrev og på deff.dk.

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 34072191
  • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)