Udbredelse af Persistente identifikatorer og videreudvikling af den danske infrastruktur

DEFF projektet, ”Udbredelse af Persistente identifikatorer og videreudvikling af den danske infrastruktur” blev afsluttet i december 2014 og var en fortsættelse af DEFF projektet ”Dansk Infrastruktur for Persistente identifikatorer”, som blev afsluttet i marts 2012 med denne slutrapport.

Fokus i det første projekt var primært af teknisk karakter og resulterede i en fastlæggelse af de grundlæggende elementer i en dansk infrastruktur for Persistente identifikatorer (PID), som sikrer adgangen til digitale publikationer og andre digitale ressourcer på international plan.

Dette projekt har fokuseret på

 • At formidle kendskabet til anvendelse af PID systemer ved bl.a. etablering af et informations website om Persistente identifikatorer i Danmark.
 • At sikre en bæredygtig forretningsmodel for den danske PID organisation, som håndterer anvendelsen af Handle root-præfix 109.
 • At finde interessenter til den danske PID infrastruktur.

For at udbrede kendskabet til PID i Danmark er der etableret en informationswebsite, InfoPID, omkring Persistente identifikatorer i Danmark. Implementering af use-cases, som i praksis viser hvordan PID kan anvendes i praksis, har været en vigtig del af dette informationsarbejde.

De enkelte institutioner, Danmarks Tekniske Informationscenter, Science – Københavns Universitet, Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek har bidraget med forskellige forslag til use-cases og flere af disse use-cases er nu i produktion. Der er anvendt både DOI, DataCite og DanPID som PID’er i de implementerede use cases.

Den fremtidige drift af InfoPID.dk er sikret via en organisation bestående af Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og SCIENCE (KU). Samtidigt har Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket ved indgåelse af en samarbejdsaftale fremover sikret organisation DanPID, som administrerer Handle root-prefix 109. På basis af denne samarbejdsaftale er Infrastrukturen for DanPID videreudviklet og er nu i stabil drift med fem produktions applikationer.

Selvom det har været svært at få andre institutioner til at indgå forpligtende samarbejde omkring Persistente identifkatorer, viste det store antal deltagere i Webinar om resultaterne i dette DEFF projekt, en fortsat stor interesse for PID emnet.

Projektets kontaktperson: Christen Hedegaard, Det Kongelige Bibliotek, 91 32 45 25, chh@remove-this.kb.dk

Link til Projektbanken: http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/udbredelse-af-persistente-identifiers-og-videreudvikling-af-den-danske-infrastruktur

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 34072191
 • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)