Ungdomsuddannelserne har brug for hjælp til indkøb af digitale databaser

DEFF har i sommeren 2018 i samarbejde med konsulentfirmaet Knudsen Syd afsluttet en kortlægning af gymnasiernes indkøbspraksis for at kunne tilbyde ungdomsuddannelserne hjælp til indkøb af elektroniske vidensressourcer med rabat.

 

En kvantitativ spørgeundersøgelse om licensindkøb er foretaget blandt DEFF’s samarbejdsinstitutioner. Efterfølgende er der foretaget 12 kvalitative telefoninterviews med et repræsentativt udvalg af gymnasier.

De to undersøgelser viser, at ungdomsuddannelserne primært lægger deres licens indkøb uden for DEFF samarbejdet. De går dermed glip af den konsortierabat, som DEFF kan forhandle på vegne af uddannelsesinstitutionerne. Nogle gymnasier indgår i forskellige indkøbsfællesskaber på tværs af kommuner og institutioner, men halvdelen af de interviewede gymnasier indkøber selv – ofte til listepris uden forhandling af rabat eller tilpassede vilkår for brug. Undersøgelsen viser derfor, at der er åbenlyse potentialer for institutionerne i at indgå i konsortieaftaler med DEFF og dermed  sikre en nem og besparende adgang til de relevante databaser og vidensressourcer. Udsagn fra gymnasierne viser bl.a. også, at der er et stort behov for at formidle, hvad DEFF kan og især synliggøre institutionernes muligheder for at trække på DEFFs services.  

.

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 34072191
  • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)