Workshop om permanent adgang til elektroniske tidsskrifter

Dato: Onsdag den 12. november 2014 kl. 10:00 – 13.30
Sted: Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.
Målgruppe: Biblioteksledere og medarbejdere med interesse for elektroniske informationsressourcer

Universitetsbiblioteker og uddannelsesinstitutioner stiller i dag videnskabelig information til rådighed for ansatte og studerende i et hidtil uset omfang. Størstedelen af den elektroniske adgang er sikret gennem licensaftaler, hvor bibliotekerne abonnerer i stedet for at købe til ejendom. Bibliotekerne har dels opsagt dels kasseret den trykte udgave af tidsskrifterne, og derfor er arkivadgangen ikke længere sikret gennem fysiske depoter med trykte tidsskrifter. Risikobilledet er mistet adgang til licensbelagt materiale indkøbt for mange hundrede millioner kroner af danske uddannelsesbiblioteker pga. ufuldstændige aftaleforhold eller manglende arkivløsninger.

Problemet med permanent adgang til licensbelagt materiale har stigende bevågenhed nationalt og internationalt. Der er en erkendelse af, at der er behov for robuste og centrale arkivløsninger uafhængige af det kommercielle marked. Der arbejdes sideløbende med at inkludere arkivrettigheder i aftaler med forlagene, men selv med disse rettigheder er risikoen til stede for at adgangen mistes, eksempelvis hvis forlaget opkøbes, ophører, sælger tidsskrifttitler, eller abonnement opsiges.

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) har i et samarbejde med Neil Beagrie, Director of Consultancy fra Charles Beagrie Ltd udarbejdet en rapport omkring permanent adgang til elektroniske tidsskrifter og indbyder hermed til workshop om dette emne. Rapporten fra d. 8. oktober 2014 er vedhæftet denne indbydelse. Der er tillige vedhæftet rapporten ”Permanent adgang til licensbelagt information i Danmark” fra d. 28. juni 2013, der var udgangspunkt for arbejdet.

Workshoppen vil blive gennemført på engelsk.

Programmet er:
10.00 – 10.20      Ankomst
10.20 – 10.30      Velkomst og introduktion til dagen v/Bo Öhrström, DEFF
10.30 – 11.15      Problemstillingerne ved permanent adgang v/Neil Beagrie, Charles Beagrie Ltd
11.15 – 11.30      Kort pause
11.30 – 12.30      Diskussion om rapportens resultater, muligheder og den mulige udgift v/Neil Beagrie, Charles Beagrie Ltd
12.30 – 12.45      Næste skridt v/Bo Öhrström, DEFF
12.45 – 13.30      Frokost

Dokumenter:
Permanent adgang til licensbelagt information i Danmark
Permanent Access to e-Journals in Denmark

Tilmelding til workshoppen sendes til Philip Roque Concillado, prc@remove-this.kulturstyrelsen.dk senest d. 10. november 2014 kl. 12:00.

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 34072191
  • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)