Driftsaftaler

DEFF har gennem årene indgået drifts- og udviklingskontrakter (udover hosting-aftaler for websites og lignende) centralt fra sekretariatet i de tilfælde, hvor styregruppen har fundet tjenesterne gavnlige i relation til DEFF’s strategi. Nogle kontrakter løb i en begrænset årrække og er udløbet nu, og i dag resterer følgende to kontraktkomplekser:

 • Drift og mindre udvikling af Den Danske Forskningsdatabase (DDF) hosted af DTU-Bibliotek
 • Drift af tjenester hosted af Statsbiblioteket:

  • Fjernlogin til licensbelagte ressourcer via proxy og WAYF (Where Are You From) hovedsageligt for mindre institutioner, der ikke har teknisk ekspertise til lokal opsætning. Det var og er DEFF’s måde at støtte udbredelsen af licensbelagte ressourcer hos de små institutioner.
  • NAL er en national linkresolver, der kan dirigere brugeren hen til de institutioner, som har licens til en fremsøgt licensbelagt ressource.
  • Infrastruktur til landsdækkende leverance af printkopier af artikler fra trykte tidsskrifter rekvireret af brugerne.

Politik for DEFF’s kontrakter om drift af tjenester

Politikken er:

 • DEFF driver som udgangspunkt ikke permanente tjenester, der måtte resultere af udviklingsprojekter finansieret af DEFF’s tilskudsmidler.
 • Udviklingsprojekter skal, som en del af deres ansøgning sandsynliggøre, at tjenester, efter endt projektfinansiering kan drives videre med brugerfinansiering og uden behov for centrale midler.
 • Hvis der i helt særlige tilfælde opstår behov for drift af en tjeneste, kan styregruppen vurdere, om værdien for DEFF’s brugere og institutioner er større end omkostningen ved driften samtidig med, at de samlede driftsomkostninger for DEFF ikke må udhule midlerne til iværksættelse af nye udviklingsprojekter.
 • Samtidig vurderes forretningsmodellen for tjenesten med henblik på, at DEFF efter en nærmere fastsat periode kan nedsætte og endeligt fjerne DEFF’s finansiering samtidig med, at tjenesten i relevant omfang fortsætter.
 • I perioden med finansiering fra DEFF vurderes behovet for tjenesten med faste intervaller, og ved vigende behov eller manglende held til at udvikle bæredygtig forretningsmodel fornys driftskontrakterne ikke, samtidig med at brugerne orienteres om den nye situation.
Siden er sidst opdateret: 07.01.2019
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 34072191
 • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)