National strategi for Data Management

Danish e-Infrastructere Cooperation (DeIC) og DEFF udarbejdede sammen et oplæg til national strategi og proces for data management. I oplægget forpligtede DeIC ved DeICs bestyrelse og DEFF ved DEFFs styregruppe sig til at finansiere strategiarbejdet.

Datamanagement oplægget blev fremlagt for Rektorkollegiet på deres møde d. 12. november 2013. Rektorkollegiet tilsluttede sig behovet for en national strategi, og at det var DeIC, der udarbejdede den. Rektorkollegiet ønskede præciseret Rektorkollegiets deltagelse i udpegning af medlemmer af styregruppen for national strategi for datamanagement, og Rektorkollegiets mulighed for at diskutere strategien, før den endelig blev vedtaget.

Styregruppen for National Data Management blev nedsat i februar 2014 af Rektorkollegiet, DeIC og DEFF, og strategien forelå d. 2. september 2014. Formålet var at sikre, at Danmark, i et samarbejde mellem primærinteressenterne (forskere, universiteter, biblioteker og arkiver), fik en national strategi for forskningsdata management.

Arbejdet omfattede en række afklaringer på baggrund af hvilke, Styregruppen for National Data Management har udarbejdet strategiske anbefalinger koblet med handlingsplaner og økonomiske estimater. Strategien omfattede såvel afklaringer (afdækning af centrale problematikker) som strategiske anbefalinger.

Styregruppen for National Data Management havde ikke repræsentation af sektorforskningen, hvorfor strategiens eventuelle mission på dette område bør overvejes særskilt. Der har heller ikke været inddragelse af forskningsråd og fonde, hvilket fremadrettet bør ske.

Strategien blev sendt i høring hos Danske Universiteter, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Statens Arkiver før den endelige vedtagelse i DeIC og DEFF sidst i 2014 med henblik på implementering.

Strategien kan læses i infoboksen til højre.

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 34072191
  • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)