DEFF's strategiske målsætninger 2016-2019

For at realisere vision og mission vil DEFF i perioden 2016-2019 arbejde målrettet for at opfylde følgende fire målsætninger.

1

DEFF vil understøtte en bæredygtig og åben adgang til forskning og viden

DEFF vil fortsat sikre adgangen til forskning og viden samt understøtte muligheden for deling af viden. Derfor vil DEFF arbejde for en mere bæredygtig publiceringsøkologi og mere afbalancerede forretningsmodeller. Dette indebærer et stærkere fokus på at udvikle innovative processer i forbindelse med forhandling, indkøb og administration af licenser - herunder, at universiteternes ledelse inddrages mere relevant i forhandlinger.

Målsætningen vil fortsat være at sikre mest mulig relevant indhold, på de bedst mulige vilkår, til de lavest mulige priser. Herudover vil DEFF i strategiperioden have fokus på at synliggøre forskning samt på struktureringen af og adgangen til forskning og viden.

DEFF vil blandt andet arbejde for at konsolidere de faciliteter og biblioteksservices, der giver adgang til digitale ressourcer, særligt på det gymnasiale område.

2

DEFF vil styrke informationskompetencer

Det er DEFF’s mål ikke blot at sørge for nem adgang til videnressourcerne, men også at styrke brugernes informationskompetencer og -bevidsthed. At skabe ny indsigt og ny viden kræver færdigheder i, hvordan man søger, anvender, producerer, bedømmer, vurderer, genbruger og kommunikerer viden samt udøver kildekritik. Både de studerende og underviserne er målgruppen for denne indsats, der udbredes på tværs af institutioner og aktører.

Mere konkret vil DEFF fortsat facilitere ungdomsuddannelsernes digitale udvikling og dannelse: De studerende skal både have adgangen til den digitale, bearbejdede viden, men også kompetencerne til at bruge denne viden. DEFF vil derfor skabe en fremtidssikret biblioteksservice på det gymnasiale område og på den måde være med til at sikre, at både undervisere og studerende kan bruge den viden, de får stillet til rådighed.  

3

DEFF vil arbejde for at styrke formidling og deling af forskningsresultater

Open Access har i det seneste årti indvarslet en ny måde at publicere og gøre viden tilgængelig på, og med Open Science, der samler Open Access, Open Research Data og Open Tools, udvides åbenheden yderligere.

Med dette udgangspunkt vil DEFF arbejde for at tilgængeliggøre værktøjer, publikationer og data på en bæredygtig måde, så forskere, undervisere og studerende sikres lige adgang til viden, uanset hvor i forsknings- og uddannelsessektoren de befinder sig.

DEFF vil således arbejde for, at formidling, distribution, publicering og deling af forskningsresultater bliver lettere. DEFF vil fremme implementeringen af Den Nationale Strategi for Open Access og arbejde for at understøtte Open Research Data og Open Science, hvor det er muligt. 

4

DEFF vil understøtte en bedre håndtering og udnyttelse af forskningsdata i Danmark

DEFF vil arbejde for bedre og mere konkurrencedygtig forskning i Danmark gennem effektiv opsamling, sikring, deling og genbrug af relevante forskningsdata. Forskningsdata er vigtige aktiver for såvel de danske universiteter som for Danmark – både forskningsmæssigt og økonomisk. I dag får få deres forskningsdata fremtidssikret.

Data findes ofte isoleret hos forskeren, hos IT-afdelinger eller i kommercielle skytjenester og er sjældent entydigt linket til forskere, projekter og publikationer. Derfor er de svære at dele, genfinde for verifikation eller genbruge til nye forskningsformål.

DEFF vil fortsat i tæt samarbejde med DeIC (Danish e-Infrastructure Cooperation) styrke indsatsen for god håndtering af forskningsdata i Danmark, så den lever op til den danske kodeks for integritet i forskning. En sådan indsats skal være velplanlagt og visionær, den skal favne alle dele af datas livscyklus, og den skal gennemføres i tæt kontakt med både brugere, producenter og administratorer af data.

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019

Se aktuelle muligheder for projekttilskud fra DEFF på siden for projekter og tilskud.

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 34072191
  • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)