Vejledning i og præcisering af økonomiske krav til ansøgninger

Vejledning i og præcisering af økonomiske krav

Det følgende vedrører DEFF's pulje "Større projekttilskud til danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker".

Puljen henvender sig til projekter, der søger tilskud større end 150.000 kr.

puljesiden har hidtil fremgået følgende:

 • Der kræves minimum 40 % egenfinansiering. Eksempelvis i form af lønudgifter
 • Overhead kan udelukkende beregnes på lønudgifter. Overhead må maksimalt udgøre 20 % af lønsummen
 • Udgifter til projektledelse må maksimalt udgøre 20 % af lønudgifterne. Der forlanges ikke egenfinansiering af lønudgifter til projektledelse. 

Disse formuleringer er pr. 10. oktober 2016 blevet præciseret til følgende:

 • Der kræves minimum 40% egenfinansiering af lønsum (samt overhead heraf) til projektdeltagelse. Ansøgerinstitutionerne kan yde denne medfinansiering med lønmidler.
 • Overhead kan udelukkende beregnes på lønudgifter. Overhead må maksimalt udgøre 20 % af lønsummen.
 • Der kræves ikke egenfinansiering af andre omkostninger.
 • Udgifter til projektledelse må maksimalt udgøre 20 % af lønudgifterne. Der forlanges ikke egenfinansiering af lønudgifter (eller overhead) til projektledelse.

Det skal understreges at præcisionen mindsker omfanget af kravene.

Opdateret budgetskema

Vi har endvidere opdateret det budgetskema, der kræves medsendt ansøgningerne. Dette er gjort så skemaet i højere grad afspejler puljens karakter. Skemaet kan downloades på puljesiden.

Ansøgninger indsendt med en tidligere version af budgetskemaet vil fortsat blive behandlet.

Eksemplificering af de økonomiske krav

Eksemplet nedenfor kan benyttes som eksempel på ovenstående regler: 

BudgetposterInstitution egenfinansieringDEFF ansøgtLønsummer og overhead
Lønsum projektdeltagelse80.000
Overhead (max. 20% af lønsum, projektdeltagelse)16.000
Lønsum projektdeltagelse + overhead, i alt96.000
-heraf egenfinansiering (40%)38.400
-heraf DEFF-finansiering57.600
Lønsum projektledelse (max. 20% af lønsum projektdeltagelse+
lønsum projektledelse
20.000
Overhead (max. 20% af lønsum projektledelse)4.000
Lønsum projektledelse + overhead, i alt24.000
-heraf egenfinansiering (0%)0
-heraf DEFF-finansiering (100%)24.000
I alt institution egenfinansiering38.400
I alt ansøgt beløb v/DEFF81.600

I alt lønsum projektdeltagelse + lønsum projektledelse
+ overhead

120.000
Siden er sidst opdateret: 11.08.2017

Kontakt

Christian Hagen Thomasen
33 74 45 81
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 34194580
 • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)